Śledząc na bieżąco tegoroczny stan zaawansowania żniw spodziewaliśmy się, że w wielu regionach kraju pojawi się problem z terminowym wysianiem międzyplonów ścierniskowych jako EFA.

Termin minął 20 sierpnia, a część rolników jak dotąd nie mogła się wywiązać z deklarowanych wcześniej zobowiązań. Widząc zaistniałą sytuację Krajowa Federacja Producentów Zbóż złożyła pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Pana Krzysztofa Jurgiela oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Daniela Obajtka ws. przedłużenia tego terminu do 20 września.

Prośbę tą Federacja argumentuje złą pogodą uniemożliwiającą przestrzeganie określonych terminów agrotechnicznych oraz niskim stopniem zaawansowania żniw. Dodatkowo KFPZ wniosła prośbę o niewyciąganie konsekwencji przez ARiMR w razie kontroli dokonanej po 20 sierpnia.

KFPZ to już kolejna organizacja, która wstawia się w imieniu rolników do MRiRW w sprawie problemów z terminowym wysiewem międzyplonów ścierniskowych.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wytycznych, aby kierownicy Biur Powiatowych ARiMR uwzględniali wyjątkową sytuację pogodową i uznawali zgłaszane przez rolników wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających spełnienie wymagań zazielenienia.

Łącznie z KFPZ, KRIR oraz rolnikami czekamy na rozwój wydarzeń w tej sprawie.