Kukurydza na ziarno pełną dojrzałość osiąga na przełomie września i października. Jak ocenić, czy jest gotowa do zbioru? W tym celu należy dokonać obserwacji plantacji oraz poszczególnych roślin. Zaschnięte i żółte liście okrywowe oraz twarde kolby to wstępne oznaki dojrzałości. Następnie należy sprawdzić stan ziarniaków. Na dolnej stronie ziarniaka powinna być widoczna tzw. czarna plamka. Oznacza ona zakończenie procesów odkładania asymilatów, przerwanie pobierania składników pokarmowych oraz wody z gleby do roślin. Świadczy to o osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej przez rośliny.

Najczęściej tworzy się ona po upływie ok. 60 dni od wiechowania. Ziarniaki znajdujące się w wierzchołkowej części kolby najszybciej osiągają dojrzałość. W tej fazie rozwojowej ziarniaki nie zwiększają swojej masy, a ich wilgotność jest na poziomie 30 – 35 proc.

Optymalnym terminem na rozpoczęcie zbioru kukurydzy jest mniej więcej 2 tygodnie po stwierdzeniu wytworzenia czarnej plamki.

Różnice w osiągnięciu stadium dojrzałości zbiorczej zależą też od typu ziarna. W ziarniakach z odmian flint dojrzewanie i oddawanie wody zachodzi wolniej niż u odmian dent (koński ząb). Dlatego też u tych ostatnich wilgotność ziarna jest o 2 do 3 proc. niższa. Na szybkość osiągania dojrzałości zbiorczej wpływa również grubość osadki kolbowej. Im jest ona grubsza tym proces ten zachodzi wolniej.