Firma BASF od kilku lat prowadzi w Pągowie na Opolszczyźnie doświadczenia nad intensywną uprawą pszenicy ozimej. W ubiegłym roku uprawiano 11 odmian pszenicy: 6 odmian uprawianych w monokulturze, czyli pszenica po pszenicy lub po kukurydzy (Aristos, Kaja, Mewa, Nadobna, Slade i Sława) i 5 odmian po rzepaku ozimym (Finezja, Kobiera, Kobra, Sukces i Zyta).

Zastosowano przedsiewnie na hektar 200 kg 60-procentowej soli potasowej i 150 kg fosforanu amonu (27 kg azotu, 69 kg fosforu i 120 kg potasu).

W wypadku uprawy pszenicy po rzepaku norma wysiewu wynosiła 350 ziarn/mkw, co oznaczało, że na hektar wysiano od 147 do 175 kg. Siew wykonano 20 września 2003 r. Po pszenicy ozimej ilość wysiewu zwiększono o 50 ziarn/mkw do 400 ziarna/mkw (170-211 kg/ha). Siew przeprowadzono 7 października 2003 r.

Jesienią z powodu wystąpienia dużego zagrożenia ze strony rolnic konieczne było zastosowanie insektycydów: Fastac 100 EC (0,1 l/ha) + Bi 58 Nowy (0,6 l/ha) + Atpolan (1,5 l/ha). Pod koniec maja do zwalczania mszyc i skrzypionek zastosowano Fastac 100 EC (0,1 l/ha) + Bi 58 Nowy (0,5 l/ha).

Na jednej części pól doświadczalnych zwalczano chwasty jesienią, stosując w fazie dwóch liści pszenicy herbicyd Maraton 375 SC (4 l/ha), a na drugiej wiosną, przy użyciu preparatu Mocarz 75 WG (0,2 kg/ha) z dodatkiem środków zawierających izoproturon. Poszerzyło to zakres zwalczanych chwastów o chwasty jednoliścienne, przede wszystkim o miotłę zbożową.

Wiosną nawozy azotowe stosowano w łącznej dawce 172 kg azotu na hektar, w trzech terminach: 68 kg (200 kg saletry amonowej) na hektar na początku ruszenia wegetacji, 53 kg (150 l RSM) na hektar dwa tygodnie później i 51 kg (150 kg saletry amonowa) na początku kwitnienia pszenicy.

Intensywne nawożenie azotem wymagało użycia regulatorów wzrostu, które były zastosowane w trzech terminach. W pierwszym terminie w fazie pełni krzewienia (stadium 25-27) zastosowano Cycocel 750 SL (1 l/ha). W drugim terminie, w fazie początku strzelania w źdźbło - 2. kolanko (stadium 30-32) zastosowano ponownie Cycocel 750 SL, w dawce 1,1 l/ha, z dodatkiem nawozów mikroelementowych: Basfoliar 36 Extra (10 l/ha) i Adob Cu (2 l/ha). Stosowanie regulatora wzrostu łącznie z nawozami mikroelementowymi ograniczyło koszty. Po raz trzeci regulator wzrostu zastosowano w fazie ukazanie się ostatniego liścia - stadium języczka liścia (stadium 37-39). Użyto Terpalu 460 SL (1,5 l/ha).

Ochronę fungicydową oparto na dwóch preparatach: Juwel TT 483 SE i Swing Top 183 SC. Pierwszy oprysk wykonano na początku fazy strzelania w źdźbło - 2. kolanko (stadium 31-32), stosując Juwel TT 483 SE, w dawce 1,2 l/ha. Do drugiego zabiegu, wykonanego na początku kwitnienia pszenic (stadium 61-65), użyto fungicydu Swing Top 183 SC, w dawce 1,2 l/ha.

Na poletkach pozbawionych ochrony fungicydowej średni plon ziarna wyniósł prawie 8,5 t z hektara i wahał się od 6,8 t, w wypadku odmiany Kobra, do 9,6 t z hektara, w wypadku odmiany Nadobna. Po zastosowaniu fungicydów plony wzrosły średnio o 1,4 t z hektara, ale wystąpiły znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami: Kobra - wzrost plonów o 2,1 t/ha, Kobiera - 1,8, Aristos, Nadobna - 1,7, Mewa - 1,5, Sława - 1,4, Sukces - 1,2, Kaja - 1,0, Zyta - 0,9, Finezja, Slade - 0,8 t/ha. Poza wzrostem plonu udało się nieco poprawić także cechy jakościowe ziarna: masę 100 ziarn i zawartość białka.

Podobne doświadczenie przeprowadzono w Jarosławcu (Wielkopolskie). 10 odmian pszenicy ozimej (Aristos, Finezja, Kaja, Kobiera, Kobra, Nadobna, Salde, Sława, Tortija, Zyta) uprawiano po rzepaku ozimym. Nawożenie przedsiewne, siew, zwalczanie szkodników i walkę z chorobami grzybowymi wykonano tak jak w Pągowie. Jesienią zastosowano na całym polu doświadczalnym do zwalczania chwastów Maraton 375 SC, w dawce 4 l/ha. Wiosną zastosowano 190 kg azotu na hektar w trzech terminach. Podobnie trzykrotnie stosowano regulatory wzrostu: dwa razy Cycocel 750 SL po 1 litrze na hektar, w fazie pełni krzewienia (stadium 25) i początku strzelania w źdźbło (stadium 31) oraz Terpal C 460 SL (1 l/ha) w stadium języczka liścia (stadium 39). Dwukrotnie wykonywano także nawożenie dolistne: Basfoliar 36 Extra (5 l/ha) + Adob Cu (2 l/ha) w fazie końca krzewienia (stadium 29) i w tydzień później Basfoliar 36 Extra (5 l/ha) + Adob Mn (2 l/ha).

Bez ochrony fungicydowej średni plon także był duży i wyniósł średnio dla wszystkich odmian 8,6 t z hektara: od 7,8 (Zyta) do 9,9 t z hektara (Slade). Dzięki zastosowaniu fungicydów udało się zwiększyć plon ziarna średnio o 1 tonę z hektara. Podobnie jak w Pągowie reakcje odmian na ochronę przed grzybami były zróżnicowane, a zwyżki plonu wynosiły: Kaja - 1,8 t/ha, Kobra - 1,7, Nadobna - 1,1, Aristos, Tortija - 1, Kobiera, Sława - 0,8, Slade - 0,7, Zyta - 0,5 i Finezja - 0,4.

Źródło: "Farmer" 04 2005