Kolbo wiechy zaliczane są do nieszkodliwych zjawisk i świadczą o pojawieniu się pewnych anomalii w rozwoju generatywnym kukurydzy. Na pewno jest to związane z pewnymi zakłóceniami w produkcji i działaniu fitohormonów w roślinie. Jednak jakie czynniki powodują te zakłócenia, nie do końca jest to poznane.

Zdaniem dr Adama Majewskiego KWS Polska kolbo-wiechy najczęściej pojawiają się w warunkach dobrego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe i wodę, przy niskiej obsadzie i głównie na obrzeżach pól. Kolejnym „podejrzanym” czynnikiem sprawczym zakłócającym właściwą produkcję lub działanie fitohormonów są herbicydy sulfonomocznikowe aplikowane w specyficznych warunkach. Nie jest to jednak udowodnione naukowo, nie można więc brać tego za pewnik.

Trudno jednoznacznie się też wypowiedzieć czy ma to jakikolwiek wpływ na wysokość plonu. Na szczątkowych kolbach nie powstaje takze wartościowe ziarno, które można by było zebrać podczas zbioru kombajnem.

Zjawiska tego nie należy także mylić z objawami choroby szalonych wiech tzw. „crazy top”. Akurat ono jest spowodowane przez zakażenie młodych roślin przez glebowy organizm grzybopodobny Sclerophthora macrospora. Ta rzadka choroba z kolei doprowadza do znacznego spadku udziału kolb w plonie.