Kolbo wiechy pojawiają się zazwyczaj na pojedynczych wiechach i najczęściej w pasie brzeżnym plantacji. Geneza ich powstania nie jest w pełni rozpoznana, do końca także nie jest pewne w jakie konkretnie czynniki sprzyjają rozwojowi takich tworów. Prawdopodobnie jednak, ma to związek z pewnymi zakłóceniami w produkcji i działaniu fitohormonów w roślinie.

Anomalie te należy traktować jako nieszkodliwe. Póki co nie stwierdzono by miały wpływ na jakość czy ilość plonu w znaczeniu gospodarczym.

Kolbo wiechy są nieokryte koszulkami. Są więc podatne są na działanie zmiennych warunków pogodowych, często są atakowane przez szkodniki czy ptaki. Dlatego rzadko się w nich wytwarza wartościowe ziarno, które można by było zebrać kombajnem.

Wiadomo jednak, że kolbo-wiechy pojawiają się w określonych warunkach i nie w każdym roku. Dotyczą pojedynczych plantacji i prawdopodobnie można to także wiązać z pewnymi różnicami odmianowymi, a dokładniej terminem wiechowania. Zauważono także, że częściej pojawiając się przy niskiej obsadzie. Kolejnym „podejrzanym” czynnikiem są herbicydy sulfonomocznikowe aplikowane w nieoptymalnych warunkach. Substancje te bowiem mogą zakłócać właściwą produkcję lub działanie fitohormonów. Czynniki ten nie jest jednak udowodniony naukowo.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych