W szczególności prognozę produkcji pszenicy podniesiono o 0,7 mln ton do 77,8 mln ton.

Korekta w górę opiera się na wstępnych danych o powierzchni uprawy pszenicy, która osiągnęła maksimum od 1982 r. wynoszące 29 mln ha.

Obszary uprawy kukurydzy i jęczmienia wzrosły również w porównaniu do 2019 r., podczas gdy powierzchnia zasiewów innych zbóż spadła.

Wzrost prognozy nastąpił przede ze względu na region centralny i region Wołgi. Prognoza pozostała niezmieniona dla południowej i północnej części Kaukazu.