Tanieje nie tylko, jak dotychczas pszenica, ale też i pozostałe gatunki zbóż. Dla przykładu tona ziarna żyta w jednym z punktów skupu kosztuje poniżej 500 zł netto. Pszenica konsumpcyjna przeciętnie wyceniona jest na 630 zł/t, a paszowa 590 zł/t. Dlaczego mamy obecnie taką trudną sytuację na rynku?

Rolnicy z powodu braku pieniędzy (opóźnienia w wypłatach dopłat bezpośrednich) starają się sprzedać zmagazynowane ziarno. Niestety ceny nie są satysfakcjonujące i do tego cały czas spadają. Sytuacja globalna nie jest wcale lepsza, ceny zbóż nadal są na niskim poziomie.

W minionym tygodniu ceny zbóż w kontraktach terminowych na Euronext kształtowały się następująco: notowania pszenicy w kontrakcie marcowym na paryskiej giełdzie wynosiły 164,5 EUR/t, a kukurydzy – 154,5 EUR/t.

- Na nastroje rynkowe (zwłaszcza w przypadku kukurydzy) wpłynęła informacja o potwierdzeniu transakcji opiewającej na 1,2 mln ton ukraińskiej kukurydzy, która ma zostać wyeksportowana do Chin. Zboże z Ukrainy zostanie przekazane w ramach spłaty kredytu w wysokości 1,5 mld USD udzielonego wcześniej (w 2012 r.) przez Chiny. W połączeniu ze znacznymi zapasami kukurydzy zgromadzonymi w tym kraju oznacza to znaczny spadek zainteresowania zakupami zbóż na rynku światowym – podaje FAMMU/FAPA.

W minionym tygodniu napływały informacje o rozważaniu przez Rosję ewentualnego zredukowania lub nawet zniesienia ceł w eksporcie pszenicy.

- Biorąc pod uwagę silną deprecjację rubla, wspierającą eksport, oznaczałoby to istotną poprawę pozycji konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej. Jednak w ostatni piątek rosyjski minister rolnictwa podał do wiadomości, iż obecnie nie widzi potrzeby dokonywania rewizji w systemie ceł, chyba, że wystąpią nadzwyczajne okoliczności, które uzasadniałyby zmianę regulacji – dodają analitycy.

Poniżej podajemy ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 3 lutego 2016 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- żyto konsumpcyjne – 530.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 630.

PZZ Stoisław
- pszenica konsumpcyjna – 675-685,
- pszenica paszowa – 630,
- żyto konsumpcyjne – 535,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- jęczmień paszowy – 600,
- owies – 560,
- pszenżyto – 590,
- gryka – 1900,
- rzepak - 1590.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna – 620.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 600-630,
- żyto konsumpcyjne - 520.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 590-600,
- pszenica paszowa – 580,
- kukurydza sucha - 600.

Gold Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 590,
- jęczmień – 520,
- żyto – 500.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- żyto – 530,
- jęczmień – 610.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 610-660,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 560,
- żyto konsumpcyjne – 480,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 540,
- owies – 520,
- łubin – 820,
- bobik – 720,
- kukurydza – 650,
- rzepak - 1620.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 560,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- pszenżyto – 540,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak - 1500.

Gołańcz Piast
- pszenżyto - 540.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- żyto konsumpcyjne – 500.