Publikowaliśmy już prognozy analityków Banku Credit Agricole, gdzie informowali oni, że w Polsce ceny pszenicy i kukurydzy wyniosą odpowiednio ok. 79 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2021 r. oraz ok. 74 zł/dt i 61 zł/dt na koniec 2022 r. A czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są dalsze kształtowanie się popytu na zboża w Chinach, a także warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów zbóż.

Teraz w tym samym tonie wypowiadają się specjaliści z Banku PKO BP. Ich zdaniem na utrzymanie wysokich cen zbóż będzie miał niski poziom zapasów i rosnące zapotrzebowanie na świecie, w tym wysoki popyt w Chinach, wskazują na wciąż napięty bilans ziarna pszenicy i kukurydzy.

Co wpływa na wzrost cen zbóż?

- W kierunku wzrostów oddziałuje narastająca presja kosztowa wynikająca z rosnących cen ropy oraz nawozów (wysokie ceny gazu). Niższe wsparcie ze strony słabego złotego, możliwa wyższa lokalnie produkcja (UE, w tym możliwy wysoki poziom zbiorów w Polsce) mogą jednak hamować podwyżki cen – czytamy w Agro Nawigatorze.

Analitycy PKO BP z Mariuszem Dziwulskim w składzie, który wielokrotnie komentował dla nas sytuację na rynkach, zaznaczają, że światowa produkcja zbóż według USDA w sez. 2021/22 może wzrosnąć o 3,1% r/r do 2,798 mld t.

- Zwiększyć mają się przede wszystkim zbiory kukurydzy (+5,8%, r/r, por. tabela). Prognozy zakładają zdecydowanie wyższe zbiory kukurydzy na Ukrainie (+24% r/r do 37,5 mln t) oraz mimo obaw o konsekwencję suszy, większe zbiory w Brazylii (+20% r/r). Na wzrost produkcji pszenicy (+2,4% r/r) przekładają się zdecydowanie wyższe zbiory w UE (+9,2% r/r) i wzrost w USA (+4,0% r/r). Na rekordowym poziomie 86 mln t ukształtuje się produkcja w Rosji. W Polsce na ogół dobre (podobnie jak przed rokiem) przezimowanie zbóż, brak zagrożenia suszą rolniczą pozwalają zakładać relatywnie wysoki poziom plonów w 2021. Niemniej, według GUS powierzchnia upraw zbóż ozimych w Polsce pod zbiory w 2021 zmalała o 5% r/r, a rzepaku o 10,3% r/r, co hamować będzie wzrosty produkcji – wynika z analizy.

Ich zdaniem, wzrost światowej produkcji nie przyczyni się do istotnej poprawy światowego bilansu zbóż.

Jakie zapasy zbóż?

- Zapasy końcowe pszenicy na koniec sez. 2021/22 będą o 1,1% wyższe niż w sez. 2020/21, a w przypadku kukurydzy o 3,1% r/r. Wskaźnik zapasy końcowe do zużycia pszenicy ukształtować się może na najniższym poziomie od sez. 2016/17, natomiast w przypadku kukurydzy, będzie to drugi najniższy poziom od sez. 2013/14 - informują w Agro Nawigatorze.

Przypominamy, że w tym sezonie zapowiada się na rekordowy eksport zbóż z Polski. To on w dużej mierze wpływa na ceny surowca.

- Polski eksport zbóż w pierwszych 3 kwartałach sez. 2020/21 w ujęciu wolumenowym wzrósł o 39% r/r do 7,43 mln t. Oznacza to, że już przekroczył rekordowy poziom z sez. 2019/20 (7,17 mln t). Sprzyjały temu rekordowo wysokie zbiory w Polsce wobec spadku w pozostałych krajach UE oraz wysoki popyt poza UE-27. 1q21 przyniósł jednak spowolnienie dynamiki do +8,5% r/r. Co ciekawe, w 1q21 zmalał wolumen eksportu polskiej pszenicy, a sprzedaż zbóż napędzał większy eksport żyta (+58% r/r), kukurydzy (+47% r/r) oraz jęczmienia (ponad 11-krotny wzrost) – czytamy w Agro Nawigatorze.

Czy ten popyt nie osłabnie? Zdaniem analityków Banku PKO BOP światowy popyt na zboża napędzany jest wysokim importem w Chinach. Według USDA Chiny będą odpowiadać za całość wzrostu światowego handlu pszenicą w sezonie 2020/21 (+5,2 mln t) oraz kukurydzą (+16,3 mln t).