• Indie rozważają wznowienie eksportu pszenicy do krajów najbardziej zagrożonych głodem z powodu agresji Rosji na Ukrainę.
  • Według nieoficjalnych informacji Rosja i Białoruś znalazły sposób na ominięcie sankcji nałożonych przez Zachodów sprzedając swoje surowce rolne przez kraje azjatyckie.
  • Rzepak, pszenica i kukurydza ponownie potaniały.

Od trzech tygodni wartość krajowych płodów rolnych notorycznie spada. Zanim jednak przejdziemy do omówienia konkretnych cen za poszczególne zboża i rośliny oleiste, poświęćmy chwilę na przyjrzenie się aktualnej sytuacji na światowych rynkach.

Indie wznowią eksport pszenicy?

Według eWGT przyczyn spadku notowań zbóż jest wiele. Jedną z nich jest deklaracja Putina o gotowości do otwarcia, wspólnie z Turcją, drogi morskiej dla eksportu ukraińskich zbóż. Mimo niskiego prawdopodobieństwa realizacji tego planu, możliwość nagłego pojawienia się ok. 20 mln ton ziarna, które zalegają w ukraińskich magazynach, odstrasza inwestorów. Przypomnijmy, że w przypadku niewyeksportowania surowców rolnych z Ukrainy, krajom Afryki północnej grozi widmo głodu, które skutkować będzie zamieszkami oraz masową migracją ludności do Europy. Co ciekawe, za utworzeniem korytarza humanitarnego dla ukraińskich statków lobbuje nawet... Papież Franciszek utrzymując, że prawo do żywności jest podstawowym prawem człowieka. Pytanie tylko, która ze stron ma przestać używać zboża jako broni wojennej?

Do przyczyn spadku notowań płodów rolnych należy również zaliczyć sukcesywny wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy i soi w Stanach Zjednoczonych. Na dodatek, jak podaje Reuters, Indie zmieniają podejście do eksportu surowców rolnych. Jeszcze kilka tygodni temu, w wyniku spadku prognoz plonowania z powodu fali upałów wprowadzono jego odgórny zakaz. Dziś jednak czytamy, że Indie, po prośbach skierowanych przez kraje szczególnie dotknięte zachwianiem dostaw pszenicy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę a także optymistycznymi prognozami pogody, rozważają wznowienie eksportu.

Indie chcą pomóc słabszym krajom i każdemu, kto potrzebuje pszenicy – powiedział urzędnik zaangażowany w podejmowanie decyzji.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Rosja i Białoruś znalazły drogę do ominięcia sankcji nałożonych przez Zachód - na rynku pojawiła się także wyprodukowana przez nie pszenica, która trafia do handlu przez kraje azjatyckie, np. Kazachstan.

Aktualne ceny pszenicy, rzepaku i kukurydzy - o ile jest taniej?

Tymczasem w krajowych punktach zajmujących się przetwórstwem i handlem płodami rolnymi czuć już nadchodzący koniec sezonu. Magazyny są ,,czyszczone" zarówno przez rolników jak i przedsiębiorców, skupowane są tylko wybrane gatunki roślin uprawnych. Aktualnie cena pszenicy wynosi średnio 1480 zł i, w stosunku do ubiegłego tygodnia spadła o 80 zł na tonie netto. Rzepak kosztuje statystycznie jedynie 4000 zł/t i jest to spadek ponad 300 zł w ciągu tygodnia. Kukurydza z kolei odnotowała utratę wartości 60 zł na tonie i kosztuje obecnie średnio ok. 1350 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 1 czerwca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna - 1650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1520,
- żyto konsumpcyjne – 1300.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 1550,
- pszenica paszowa – 1550.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 1600-1650,
- pszenica paszowa – 1500,
- pszenżyto – 1350,
- żyto paszowe – 1300,
- żyto konsumpcyjne – 1350-1400,
- jęczmień konsumpcyjny – 1350,
- rzepak – 4200,
- kukurydza sucha – 1400,
- owies – 1000,
- groch – 1500,
- bobik - 1480,
- łubin – 1500.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 1620-1630,
- pszenżyto - 1490-1500,
- jęczmień paszowy - 1280-1290,
- kukurydza sucha - 1410.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 1600,
- żyto konsumpcyjne – 1300.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna – 1550,
- pszenica paszowa – 1350,
- pszenżyto – 1300,
- żyto paszowe – 1100,
- żyto konsumpcyjne – 1300,
- jęczmień konsumpcja – 1300,
- rzepak – 3700.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 1630,
- pszenica paszowa - 1550,
- pszenżyto – 1400,
- żyto konsumpcyjne – 1380,
- jęczmień konsumpcyjny – 1400,
- rzepak – 4200,
- kukurydza sucha – 1450.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 1590,
- pszenica paszowa – 1540,
- pszenżyto – 1390,
- żyto paszowe – 1180,
- żyto konsumpcyjne – 1250,
- jęczmień paszowy – 1350,
- kukurydza sucha – 1370,
- owies – 1020.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 1550,
- pszenica paszowa – 1500,
- pszenżyto – 1230,
- żyto paszowe – 1000,
- żyto konsumpcyjne – 1050,
- jęczmień konsumpcyjny – 1230,
- jęczmień paszowy – 1200,
- rzepak – 4350,
- kukurydza sucha – 1350,
- owies – 900,
- groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna –1450-1550,
- pszenica paszowa – 1350,
- żyto paszowe – 1100,
- żyto konsumpcyjne – 1300,
- rzepak – 3700.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 1500,
- pszenżyto – 1380,
- żyto paszowe – 1220,
- jęczmień paszowy – 1380,
- owies – 1000.

Street retail
- rzepak – 4300.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 1600,
- pszenżyto – 1300,
- żyto konsumpcyjne – 1200,
- jęczmień konsumpcyjny – 1300,
- rzepak – 3500,
- kukurydza sucha – 1300.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica paszowa – 1500,
- pszenżyto – 1400,
- jęczmień paszowy – 1400,
- groch – 1600,
- bobik – 1600.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu
- pszenica paszowa – 1500,
- pszenżyto – 1400,
- jęczmień paszowy – 1400,
- groch – 1600,
- bobik – 1600.

WIPASZ S.A. oddział w Gałwunach k. Kętrzyna
- pszenica paszowa – 1450,
- pszenżyto – 1350,
- jęczmień paszowy – 1350,
- groch – 1550,
- bobik – 1550.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 1500,
- pszenica paszowa – 1450,
- pszenżyto – 1350,
- żyto paszowe – 1300,
- jęczmień paszowy – 1380,
- rzepak – 4000,
- kukurdza mokra - 950 stary i nowy zbiór,
- kukurydza sucha – 1380.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o
- pszenica konsumpcyjna – 1530,
- pszenica paszowa – 1500,
- pszenżyto – 1400,
- żyto paszowe – 1350,
- jęczmień paszowy – 1380,
- kukurydza sucha - 1320.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia
- pszenica konsumpcyjna – 1650,
- pszenica paszowa – 1500.