Potencjał najnowszych odmian kukurydzy z Hodowli Roślin Smolice dostrzegają zagraniczni producenci. Plantacje nasienne polskich odmian kukurydzy z HR Smolice prowadzone są: w Austrii, Francji, Czechach, Holandii, Słowacji, Rosji, w sumie na 487,5 ha.

Kolekcję odmian kukurydzy HR Smolice prezentowała w Łagiewnikach (powiat krotoszyński, woj. wielkopolskie), wśród których uwagę przykuwały zarejestrowane nowości:

SM Polonez (FAO 220-230) – odmiana mieszańcowa trójliniowa z przeznaczeniem na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb dość duża, na głownię łodyg i kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

SM Pokusa (FAO 230) – odmiana mieszańcowa trójliniowa z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownie oraz fuzariozy kolb i łodyg średnia, na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych średni, struktura plonu średnia, wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Odporność na głownię kolb średnia, na głownię łodyg dość mała. Strawność roślin poniżej średniej.

Uwagę przyciągały także odmiany, które wpis do Krajowego Rejestru uzyskały w roku ubiegłym: Fortop (FAO 230), SM Kurant (FAO 250), SM Furman (FAO 260).

W Łagiewnikach nie zabrakło, znanych i docenianych smolickich odmian kukurydzy, jak np. wczesnych Lokata, Rywal, Kosynier i Tonacja; średniowczesnych: Juhas, Bogoria, Konkurent, Kanonier, SM jubilat, SM Zawisza, SM Hubal SM Prezent; średniopóźnych: SM Ameca Rosomak, Koneser, Ułan Podlasiak, Kosmal, Legion, SM Popis. Prezentowano te, które czekają w kolejce do rejestracji: SM Baltic i SM Piast.

Władysław Poślednik, prezes zarządu Hodowli Roślin Smolice podkreślał, że pomimo tegorocznych trudnych warunków agrometeorologicznych ziarna nie zabraknie.