Do badań rejestrowych zgłoszonych jest 31 rodów z Hodowli Roślin Smolice,  z czego w drugim roku krajowych badań jest 6. Potencjał najnowszych odmian kukurydzy z Hodowli Roślin Smolice dostrzegają również zagraniczni producenci. W tym roku 10-15 proc. plantacji nasiennych ulokowanych jest poza granicami Polski z przeznaczeniem na tamtejsze rynki.

Na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Dłoń z bliska ocenić można kolekcję wybranych odmian kukurydzy HR Smolice, wśród nich m.in. zarejestrowane nowości:

  • SM Pomerania (FAO 200) - odmiana wczesna, trójliniowa przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna poniżej średniej. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głownię łodyg dość duża, na głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.
  • SM Podole (FAO 250) - odmiana średniowczesna , trójliniowa przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach średnia. Strawność roślin dobra do bardzo dobrej.
    SM Piast (FAO 280) - odmiana średniopóźna, trójliniowa przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach duża. Strawność roślin zła.

W Dłoni nie zabrakło już docenionych smolickich odmian kukurydzy, jak np. wczesnych: Rywal, Kosynier, Fortop; średniowczesnych: Konkurent, Kanonier, SM Zawisza, SM Hubal, SM Finezja, SM Kurant; średniopóźnych: Rosomak, Koneser, Podlasiak, SM Popis.

Władysław Poślednik, prezes zarządu Hodowli Roślin Smolice deklarował, że pomimo tegorocznych trudnych warunków agrometeorologicznych ziarna nie zabraknie. Tam, gdzie była taka możliwość plantacje nasienne (300 ha) nawadniano.