Są to rezerwy w wysokości 13,25 proc. własnego zużycia lub 9,95 proc. łącznie z eksportem.

Jeśli chodzi o zbiory w 2022 r. w UE, listopadowy raport Mars mówi o dobrych warunkach wzrostu i wschodów w Europie Zachodniej oraz o suszy w Rosji i na Ukrainie. Z wyjątkiem Rumunii szczególnie w przypadku rzepaku panowały bardzo dobre warunki pogodowe. Z kolei w USA pogorszyła się ocena zapasów zbóż ozimych. Na całym świecie obawy o poziom produkcji w sezonie 2022/2023 są również spowodowane wysokimi cenami i niedoborem nawozów.

Według ministerstwa rolnictwa w Kijowie, eksport zboża z Ukrainy sezonie 2021/2022 wynosi jak dotąd 24,80 mln ton, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego 14,30 mln ton stanowił eksport pszenicy. Z rekordowych zbiorów 80,30 mln ton zboża w 2021 r. dostępny jest kontyngent eksportowy pszenicy wynoszący 24,50 mln ton, uzgodniony między rządem a handlowcami.

Oczekuje się, że na półkuli południowej w Australii – niezależnie od początkowych problemów, z jakością będą bardzo duże zbiory pszenicy. Argentyna, drugi, co do wielkości eksporter na południe od równika, podniosła również prognozy zbiorów z ostatnich 19,80 mln ton do rekordowych 20,30 mln ton.