• NGT to metody naukowe stosowane do modyfikacji genomów w celu ulepszania pewnych cech roślin.
  • Spór o „zrównanie” ze sobą dwóch metod: GMO i NGT.
  • Komisja Europejska zadeklarowała wsparcie dla nowych technik genomowych.
  • Konsultacje społeczne na temat NGT potrwają do 22 lipca.

Przypominamy, że terminem „nowe techniki genomowe” (NGT) określa się metody naukowe stosowane do modyfikacji genomów w celu ulepszania pewnych cech roślin, takich jak tolerancja na suszę i odporność na organizmy szkodliwe. Co ważne, różnią się one od tradycyjnych metod GMO, chociaż pod względem prawnym „wrzucono” je do jednego worka. Czy teraz to się zmieni?

GMO opiera się przede wszystkim na tzw. transgenezie, czyli przenoszeniu genów między gatunkami. Z kolei NGT są oparte na mutagenezie i cisgenezie i wywołują one zmiany w obrębie tego samego gatunku.

Spór o NGT’S

Już w ubiegłym roku Komisja Europejska zadeklarowała wsparcie dla nowych technik genomowych. Wywołało to sprzeciw organizacji pozarządowych, które zarzucają KE zbytnią wiarę w obietnice przemysłu spożywczego. Sprawa jest bardziej skomplikowana i dotyczy „zrównania” ze sobą dwóch metod.

- W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE zrównał prawnie tradycyjne GMO i NGT, stwierdzając, że NGT podlegają dyrektywie o GMO. Decyzja TSUE zaskoczyła branżę i wywołała wiele kontrowersji. W reakcji na sporne orzeczenie Rada zwróciła się do Komisji o przeprowadzenie analizy w celu wyjaśnienia sytuacji. Ocena Komisji nie kwestionuje orzeczenia prawnego, ale stwierdza, że rozwój biotechnologii w połączeniu z brakiem definicji kluczowych terminów nadal powoduje niejednoznaczność w interpretacji niektórych pojęć, potencjalnie prowadząc do prawnej niepewności. Zwraca się również uwagę na fakt, że obecne prawodawstwo „nie odpowiada celowi niektórych NGT i ich produktów i wymaga dostosowania do postępu naukowego i technologicznego”. Komisja zamierza przeprowadzić dalszą ewaluację potencjalnych konsekwencji stosowania wybranych typów NGT – przypomina serwis euractiv.pl.

Teraz KE otwiera się ponownie na NGT

Wprowadza konsultacje na których podstawie ma powstać tzw. ocena wpływu, a następnie przewiduje się, że nadana zostanie sprawie procedura legislacyjna w 2023 r.

- Rośliny uzyskane za pomocą nowych technik genomowych mogą pomóc w budowaniu bardziej odpornego i zrównoważonego systemu rolno-spożywczy. Naszą naczelną zasadą pozostanie bezpieczeństwo środowiska i konsumentów – powiedziała Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia.
Czym są nowe techniki genomowe (NGT)? Komisja Europejska wyjaśnia te kwestie w publikacji na swojej stronie ec.europa.eu.

- Od czasu wynalezienia rolnictwa ludzie wybierali i hodowali rośliny w celu poprawy produkcji uprawy na żywność i paszę. Postępy w biotechnologii doprowadziły do powstania nowych technik genomowych, które pomagają w hodowli nowych odmian. One zmieniają materiał genetyczny, szybciej i z większą precyzją niż konwencjonalne techniki hodowlane – informuje KE w notce prasowej na temat konsultacji społecznych o NGT.

Środki produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej.

Komisja, we wspomnianej wyżej notce, podaje w kilku punktach dlaczego UE powinna podążać w tym kierunku?

1. Innowacyjne narzędzia potrzebne do osiągnięcia celów Zielonego Ładu i strategii od pola do stołu.
- NGT są w fazie szybkiego rozwoju na świecie. Mogą przyczynić się do powstania bardziej odpornego i zrównoważonego systemu rolno-spożywczy.
- Dzięki tej metodzie można wyhodować odmiany bardziej odporne na szkodniki, choroby i niekorzystne warunki środowiskowe, a tym samym zmniejszyć skutki zmian klimatycznych. Poza tym zdaniem przedstawionych danych KE, do uprawy wymagają mniej środków produkcji, a więc nawozów i pestycydów, co tym samym przyczynia się do ochrony bioróżnorodności. NGT zmniejsza też zawartość szkodliwych substancji, takich jak toksyny i alergeny.

2. Stabilna ochrona zdrowia i środowiska.
- Niektóre rośliny uzyskane przez NGT są tak bezpieczne, jak odmiany naturalne i hodowane konwencjonalnie.

3. Obecne prawodawstwo dotyczące GMO nie jest adekwatne co do niektórych roślin NGT.
- Potrzebny jest postęp technologiczny. Obecne wymagania prawne nie są dostosowane do różnych profili ryzyka.

Co myślicie o takim kierunku przedstawionym przez Komisję Europejską? Czy to jest właśnie Europejski Zielony Ład?