Jednocześnie minister przypomniał, że nie ma jeszcze pełnych danych na temat tego, czy zarówno środki ochrony roślin typu neonikotynoidy, jak i rośliny genetycznie modyfikowane mają negatywny wpływ na hodowle pszczół. Jednak ze względu na sygnały, jakie płyną z krajów Europy Zachodniej, minister uznał za stosowne wprowadzenie zakazu stosowania kukurydzy MON 810.


Marek Sawicki zaapelował również do pszczelarzy o konsolidację. Gdyż, po pierwsze usprawni to dyskusję nad kształtem WPR po 2013, a po drugie przyniesie wymierne korzyści samym pszczelarzom. - Z przykrością stwierdzam, że wśród pszczelarzy nie ma ani jednej grupy producenckiej. Tymczasem taka konsolidacja daje dodatkowe korzyści z tytułu dopłaty do wartości sprzedanego wspólnie produktu. Dlatego zachęcam do łączenia się w grupy producenckie oraz lepszą koordynację wewnątrz organizacji w celu jeszcze skuteczniejszego wykorzystywania dostępnych możliwości i środków na wsparcie prowadzonej działalności - powiedział minister rolnictwa.