Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami BGŻ na przełomie roku zauważalny był wzrost cen zbóż. Analitycy oczekują, że marzec przyniesie obniżenie cen pszenicy paszowej i konsumpcyjnej, jak również jęczmienia i żyta paszowego.


Na obniżenie cen wpłynie m.in. oczekiwany wzrost podaży ziarna na rynku krajowym i europejskim oraz spodziewany spadek popytu ze strony zagranicznych odbiorców w związku z umocnieniem się złotego. Spadkom cen będą sprzyjać nastroje na rynkach terminowych. - Obecnie są one determinowane w dużej mierze przez stosunkowo optymistyczne prognozy wzrostu produkcji zbóż w UE i na świecie w kolejnym sezonie 2012/2013 - podaje BGŻ.