Decydując się na przechowywanie ziarna zbóż, należy mieć świadomość, że w magazynach, zwłaszcza prowizorycznych, panują często warunki sprzyjające rozwojowi wielu gatunków szkodników. Mają one zapewniony zapas pokarmu, izolację termiczną, a często również podwyższoną wilgotność. W takich warunkach z powodzeniem rozwijają się owady, grzyby czy gryzonie, których zwalczanie w zapełnionym magazynie może być niemałym wyzwaniem. Szkody, jakie wyrządzają, to zależnie od gatunku:

  • zjadanie lub dziurawienie ziaren;
  • zanieczyszczenie ziarna odchodami, wylinkami, zwłokami;
  • podnoszenie wilgotności magazynowanych płodów rolnych, a przez to sprzyjanie ich zagrzewaniu i rozwojowi innych szkodników;
  • przenoszenie grzybów i bakterii;
  • przyczynianie się różnymi sposobami do spadku wartości ziarna zarówno dla przetwórstwa, jak i przeznaczonego do wykorzystania jako materiał siewny. 

Kontrola magazynów

Niezwykle ważna w przypadku zachowania wysokiej jakości magazynowanego ziarna jest profilaktyka, na którą na obecnym etapie jest już za późno, a także regularna kontrola warunków w magazynach, na którą jak najbardziej jest teraz właściwy moment. Często już samo wejście do pomieszczenia, gdzie przechowywane jest ziarno zbóż, pozwala wykryć niektóre szkodniki, co zdradzają charakterystyczne zapachy czy w przypadku gryzoni również dźwięki (...).