Prognozę zbiorów pszenicy podniesiono o 3,5 mln ton do 81 mln ton, a produkcji jęczmienia o 0,4 mln ton do 20,3 mln ton przy wyższych zbiorach w regionach centralnych. Jednocześnie obniżono prognozę zbiorów kukurydzy o 0,8 mln ton do 14 mln ton ze względu na zbyt mało opadów rejonie centralnym i stawropolskim oraz suszę na południu Wołgi.

Okręgu centralnym możliwe jest zebranie rekordowej ilości 39,2 mln ton zbóż, o 7,3 mln ton więcej niż w poprzednim maksimum z 2017 roku.

Według Rusagrotrans produkcja zboża w obwodzie wołgogradzkim osiągnie 29,3 mln ton, czyli o 6,7 mln ton więcej niż w 2019 roku, co będzie drugim, co do wielkości plonem po 2017 roku (30,6 mln ton).

Całkowita produkcja zbóż w Rosji będzie w 2020 r. drugą, co do wielkości w Rosji po rekordowym 2017 r. (135,5 mln ton).