Zarówno rolnicy jak i firmy zajmujące się handlem zbóżami niecierpliwie wyczekują żniw. Niektóre przedsiębiorstwa wstrzymały skup, by zająć się sprzątaniem magazynów. Z rynku doszły do nas słuchy o rozpoczęciu zbiorów jęczmienia, jednak ostatnie opady deszczu wydłużyły wegetację, wobec czego mniejsza liczba rolników zdecydowała się na wjazd kombajnami w pola. Warto wspomnieć, że pomimo spadku cen wartość kontraktów na tegoroczne zbiory jest i tak znacznie wyższa niż w roku ubiegłym o analogicznej porze. Przypomnijmy - w lipcu 2020 roku cena pszenicy konsumpcyjnej oscylowała wokół 650 zł/t, wartość pszenżyta wahała się między 500 a 600 zł/t, natomiast rzepak kupowano za ok. 1600 zł/t.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. – skup wstrzymany do żniw.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 650.

Osadkowski S.A. – sprzątanie magazynów.

De Heus – Skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 780,
- jęczmień paszowy – 850,
- kukurydza sucha – 950,
- owies – 600,
- groch – 1150,
- bobik – 1150.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 880.

Młyn-Pol – skup wstrzymany.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 790 stary zbiór, 770 nowy zbiór;
- pszenica paszowa – 770stary zbiór, 710 nowy zbiór;
- pszenżyto – 745 stary zbiór, 670 nowy zbiór;
- żyto paszowe – 670 stary zbiór, 570 nowy zbiór;
- żyto konsumpcyjne – 680 stary zbiór, 580 nowy zbiór;
- jęczmień konsumpcyjny – 745 stary zbiór, 640 nowy zbiór;
- rzepak – 2250 stary zbiór, 2100 nowy zbiór;
- kukurydza mokra - 500 nowy zbiór,
- kukurydza sucha – 970 stary zbiór, 750 nowy zbiór;
- owies – 450 stary zbiór,
- groch – 930 stary zbiór,
- bobik – 1050 stary zbiór,
- łubin – 1090 stary zbiór.

Gołańcz Piast - skup wstrzymany.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 620.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice – skup wstrzymany.

Elewator Jabłowo
Nowe zbiory:
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenżyto – 710,
- żyto konsumpcyjne – 610,
- jęczmień paszowy – 740,
- rzepak – 2250,
- kukurydza mokra - 550,
- kukurydza sucha – 780,
- groch – 920,
- łubin - 1020.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna - 860 stary zbiór, 780 nowy zbiór;
- pszenica paszowa - 840 stary zbiór, 760 nowy zbiór;
- pszenżyto - 670 nowy zbiór;
- żyto paszowe – 570 nowy zbiór;
- jęczmień konsumpcja - 680 nowy zbiór;
- rzepak - 2080 nowy zbiór;
- kukurydza mokra - 530 nowy zbiór;
- kukurydza sucha - 950 stary zbiór;
- owies - 530 nowy zbiór.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 770 stary zbiór, 745-750 nowy zbiór;
- pszenica paszowa - 750 stary zbiór;
- pszenżyto – 660 nowy zbiór;
- jęczmień paszowy – 660 nowy zbiór;
- rzepak – 2150 nowy zbiór;
- kukurydza mokra - 490 nowy zbiór;
- kukurydza sucha – 890 stary zbiór.

Elewarr Bielsk Podlaski – skup wstrzymany.

Street retail
- rzepak – 2500 stary zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka - skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.

Firma Szmidt
- jęczmień paszowy – 840,
- rzepak – 2240,
- kukurydza mokra – 550,
- kukurydza sucha - 980. 

Transrol Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 800 nowy zbiór,
- pszenica paszowa – 890 stary zbiór, 770 nowy zbiór,
- pszenżyto – 690 nowy zbiór,
- żyto paszowe – 630 nowy zbiór,
- jęczmień paszowy – 690 nowy zbiór,
- rzepak - 2200 nowy zbiór,
- kukurydza sucha – 920 stary zbiór, 790 nowy zbiór,
- owies - 480 nowy zbiór.

Kosisz jęczmień? Koniecznie oznacz farmera w swoich relacjach w mediach społecznościowych, a my podamy to dalej!