Z finalnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych w 2008 r. wynika, ze zbiory zbóż ogółem wyniosły w Polsce około 27,7 mln ton tj. o 1,9 proc. więcej od ubiegłorocznych i o 3,4 proc. więcej od średnich zbiorów w latach 2001–2005.
Na rynku zbóż nie odnotowuje się zmian cenowych. W handlu panuje zastój ze względu na okres świąteczny i niewiele się na nim zmieni do końca roku. Według notowań giełdowych ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtowały się w przedziale 470–500 zł/t, a ceny pszenicy paszowej – 430–440 zł/t.

Źródło: Izba Zbożowo Paszowa/farmer.pl