Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia stanu klęski suszy w kilku województwach. Resort miałby to zrobić za pośrednictwem wojewodów, którzy mieliby ocenić sytuację w swoich regionach.

- Wniosek wynika z krytycznej sytuacji atmosferycznej spowodowanej brakiem opadów w miesiącach IV-VI, a także opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach raportem dotyczącym wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą dla wielu upraw, w tym: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy – poinformowała Opolska Izba Rolnicza.

Powołuje się ona na najnowsze dane IUNG-PIB, który oblicza tzw. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Na tej podstawie dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą. Okazuje się, że wartości te są ujemne na całym obszarze Polski, a największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla zbóż jarych.

- Na glebach zwięzłych jare powschodziły słabo, a na najsłabszych, zwłaszcza na gliniastych, tuż po wzejściu po prostu uschły. W takich warunkach zboża źle wykształciły ziarno i obecne opady nie poprawią tego stanu. Dlatego też KRIR uważa, że należy podjąć pilne działania w tym zakresie, aby poszkodowani rolnicy mogli jak najszybciej otrzymać pomoc. Wojewodowie mieliby również jak najszybciej powołać komisje szacujące straty – podaje OIR.