PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Którą odmianę jęczmienia wybrać?

Którą odmianę jęczmienia wybrać? W 2015 r. na LOZ znajdowało się 27 odmian, z czego dwie zostały w minionym roku wykreślone z KR. Najczęściej polecanymi odmianami były: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo i Basic. Fot. M. Tyszka

Autor:

Dodano:

Tagi:

Na rynku znajduje się bardzo dużo odmian jęczmienia jarego pochodzących z hodowli zarówno rodzimej, jak i zagranicznej. Wybór konkretnej nie jest łatwy. W podjęciu decyzji może pomóc Lista Odmian Zalecanych w poszczególnych regionach kraju.W Krajowym Rejestrze (KR) na początku 2016 r. znajdowało się ponad 50 odmian jęczmienia jarego. Do tego dochodzi jeszcze bardzo szeroki wybór pozycji ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Wybór tej konkretnej nie jest zatem łatwy. Zadanie rolnikom ułatwia Lista Odmian Zalecanych (LOZ).

W 2015 r. na LOZ znajdowało się 27 odmian, z czego dwie zostały w minionym roku wykreślone z KR. Najczęściej polecanymi odmianami były: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo i Basic. Przeważnie połowę propozycji zajmowały odmiany z rodzimej hodowli, drugą - zagraniczne, zarówno typu pastewnego, jak i browarnego. Na co rolnicy powinni zwracać największą uwagę przy wyborze? Oczywiście, na plenność, ale także na parametry jakościowe ziarna i podatność roślin na choroby. Dobrze jest wybrać kilka odmian i najważniejszych cech użytkowych i według nich dobierać d aną propozycję.

SUCHY ROK, PLON - NIE TAKI NISKI

Jeśli chodzi o plonowanie, to ciekawie przedstawiają się wyniki z suchego roku 2015. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne dane, które pochodziły z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych.

Badania zostały przeprowadzone tradycyjnie na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętna agrotechnika) i a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dodatkowe dokarmianie nalistne nawozami zawierającymi mikroelementy, ochrona chemiczna przed wyleganiem i chorobami).

Plon wzorca w minionym roku dla poziomu a1 wyniósł - 79,2 dt/ha, z kolei w roku 2014 - 78,9 dt/ha, a w roku 2013 - 64,4 dt/ha. Dla poziomu a2 plon wzorca kształtował się następująco: 79,2 dt/ha w 2015 r., w roku 2014 - 89,5 dt/ha, w 2013 r. - 76,8 dt/ha. Wzorzec w roku 2015 stanowiła średnia wyników uzyskanych przez odmiany: Olympic, Iron, Radek, Solo, a w latach 2014 i 2013: Olympic, Iron, Soldo, Suweren.

W 2015 roku na poziomie agrotechniki a1 najwyżej plonowały odmiany:

Basic - 105 proc. wzorca,

KWS Irina - 104 proc. wzorca,

KWS Orphelia - 104 proc. wzorca,

Soldo - 104 proc. wzorca,

Nokia - 103 proc. wzorca,

SU Lolek - 103 proc. wzorca,

Argento - 103 proc. wzorca,

Natasia - 103 proc. wzorca,

Penguin - 103 proc. wzorca.

Natomiast na poziomie agrotechniki a2 były to odmiany:

KWS Irina - 104 proc. wzorca,

KWS Orphelia - 104 proc. wzorca,

Basic - 104 proc. wzorca,

Soldo - 104 proc. wzorca,

KWS Fabienne - 103 proc. wzorca,

Argento - 103 proc. wzorca,

Natasia - 103 proc. wzorca.

OPIS ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO

Poniżej przedstawimy opis odmian na podstawie charakterystyki sporządzonej z zestawień ogólnokrajowych wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Argento - odmiana typu pastewnego. Wpisana do Krajowego Rejestru w 2013 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na rdzę jęczmienia - dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę - dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka w ziarnie dość mała, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: HR Danko.

Atico - odmiana pastewna. W KR od 2009 r. Plenność dobra. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę - średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny

wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin.

• Basic - odmiana typu pastewnego. W KR od 2011 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę - dość duża, na rdzę jęczmienia - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: HR Danko.

• Blask - odmiana browarna. W KR od 2001 r. Plenność dość dobra. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

• Ella - odmiana typu pastewnego. W KR od 2012 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na plamistość siatkową dość duża, na rynchosporiozę średnia, na rdzę jęczmienia mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: HR Danko.

• Fariba - odmiana typu pastewnego. W KR od 2012 r. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rynchosporiozę średnia, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny od niskich do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka w ziarnie dość duża. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

• Hajduczek - odmiana typu pastewnego. W KR od 2013 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka duża, na rynchosporiozę dość duża, na plamistość siatkową średnia, na rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża. Wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie zsypnym średnia i zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Iron - odmiana typu pastewnego. W KR od 2011 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka mała, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: HR Danko.

Kucyk - odmiana typu pastewnego. W KR od 2012 r. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie zsypnym duża. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Danko.

KWS Atrika - odmiana typu pastewnego. W KR od 2013 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren od dużej do bardzo dużej, wyrównanie ziarna duże. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

KWS Dante - odmiana typu browarnego. W KR od 2014 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę średnia, na plamistość siatkową dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna - średnie. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

KWS Olof - odmiana typu pastewnego. W KR od 2010 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość duża. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

KWS Orphelia - odmiana typu browarnego. W KR od 2010 r. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość średnia, na rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna. Zawartość białka w ziarnie dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

Natasia - odmiana typu pastewnego. W KR od 2011 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę - dość duża, na plamistość siatkową - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: HR Danko.

Oberek - odmiana typu pastewnego. W KR od 2013 r. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren od dużej do bardzo dużej, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Olympic - odmiana typu browarnego. W KR 2013 r. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rynchosporiozę dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

Penguin - odmiana typu pastewnego. W KR od 2013 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: HR Danko.

Raskud - odmiana typu pastewnego. W KR od 2012 r. Plenność dość dobra. Odporność na plamistość siatkową dość duża, na rynchosporiozę średnia, na mączniaka i rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka w ziarnie duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

Rubinek - odmiana typu pastewnego. W KR od 2007 r. Plenność dość dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rynchosporiozę średnia, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

Skald - odmiana typu pastewnego. W KR od 2009 r. Plenność dobra. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość małe. Gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie małe. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Skarb - odmiana typu pastewnego. W KR od 2008 r. Plenność dobra. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość siatkową średnia, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość duże. Zawartość białka średnia. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Soldo - odmiana typu pastewnego. W KR od 2013 r. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren od dużej do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

Stratus - odmiana typu browarnego. W KR od 1999 r. Plenność dość dobra. Odporność na plamistość siatkową dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka i gęstość w stanie zsypnym dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

• Suweren - odmiana typu pastewnego. W KR od 2010 r. Plenność dobra. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość siatkową średnia, na rynchosporiozę dość mała, na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość małe. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Tocada - odmiana typu pastewnego. W KR od 2006 r. Plenność dobra. Odporność na rdzę jęczmienia średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę dość mała, na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża. Wyrównanie ziarna słabe. Zawartość białka i gęstość w stanie zsypnym dość małe. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: KWS Lochow GmbH.

 

Artykuł ukazał się w numerze 2/2016 miesięcznika "Farmer"

Zamów prenumeratę miesięcznika "Farmer", a "Przewodnik po chorobach zbóż i rzepaku" otrzymacie gratis.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • Bongo 2016-03-25 14:07:40
    tylko Kaylin, jedyny co nie wymarzł u nas
  • edek 2016-03-13 15:10:34
    A gdzie Flavour

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.99.243
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.