Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Trudno przewidzieć czy będzie ona wczesna czy wprost przeciwnie. Ale już zawczasu warto zaopatrzyć się w materiał siewny zbóż jarych np. pszenicy, tym bardziej, że lokalnie można spodziewać się strat w uprawach roślin ozimych, a tym samym może wystąpić przesianie tych plantacji właśnie zbożami jarymi.

Wybór konkretnej odmiany nie jest łatwy, ale może nam w tym pomóc np. Lista Odmian Zalecanych dla poszczególnych województw. Nie jest jeszcze ustalony LOZ na 2016 r., ale można się posługiwać tą z roku ubiegłego.

Poniżej przedstawimy LOZ pszenicy jarej w 2015 r.:
- dolnośląskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Kandela.
- kujawsko-pomorskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Kandela, Herenda.
- lubelskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Izera, Kandela, Bombona, Łagwa.
- lubuskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Ostka Smolicka, Harenda, Mandaryna.
- łódzkie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Izera, Kandela, Struna, Parabola, Rospuda.
- małopolskie: Tybalt, Arabella, Izera, Ostka Smolicka, Struna, Parabola, Bombona, Łagwa.
- mazowieckie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Izera, Kandela, Struna.
- opolskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Ostka Smolicka, Parabola, Hewilla.
- podkarpackie: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, Parabola, Łagwa.
- pomorskie: Tybalt, KWS Torridon, Struna, Harenda, Trappe.
- śląskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Izera, Ostka Smolicka, Struna, Harenda, Bombona.
- świętokrzyskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Izera, Kandela, Ostka Smolicka, Struna.
- warmińsko-mazurskie: Tybalt, KWS Torridon, Arabella, Izera, Kandela, Ostka Smolicka, Struna.
- wielkopolska: KWS Torridon, Arabella, Izera, Kandela, Parabola.
- zachodniopomorskie: Tybalt, KWS Torridon, Harenda.

Nowo zarejestrowane odmiany zwykle nie znajdują się w pierwszym roku w sprzedaży. Nie szkodzi jednak zapytać, bo przecież nowość z góry ma świadczyć o innowacyjności odmiany.

W 2016 r. wpisano do KR następujące odmiany pszenicy jarej:
- Nimfa - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Rusałka - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Varius - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska,
-WPB Skye - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

Dla każdego rolnika ważny jest plon. Podajemy wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych w doświadczeniach porejestrowych, dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Mimo suchego roku wyniki plonowania nie były niskie.

Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętna agrotechnika) w 2015 r. wyniósł 70,6 dt/ha, z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) plon wzorca wynosił 78 dt/ha. Warto dodać, że niewiele odmian w 2015 r. przekroczyło plon wzorca, zwykle odmiany plonowały poniżej tej wartości, a rozpiętość wynosiła od 85 do 102 proc. wzorca. Trzeba też zaznaczyć, że wzorcem w 2015 r. były takie odmiany jak: KWS Torridon, Tybalt, Harenda.

Poniżej przedstawiamy plon najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej na poziomie agrotechniki a1:
- Harenda – 102 proc. wzorca,
- Tybalt – 101 proc. wzorca,
- Goplana – 100 proc. wzorca,
- Arabella – 98 proc. wzorca,
- Kandela – 98 proc. wzorca.

Plon najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej na poziomie agrotechniki a2:
- Goplana – 101 proc. wzorca,
- Tybalt – 101 proc. wzorca,
- Harenda – 101 proc. wzorca,
- Arabella – 98 proc. wzorca,
- KWS Torridon – 98 proc. wzorca,
- Trappe – 98 proc. wzorca.