Wbrew pozorom wydajność jęczmienia w badaniach prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych nie była najgorsza. Owszem niższa była o ponad 10 dt/ha od tego w 2017 r. (gdzie plon wzorca a1 kształtował się na poziomie 84,8 dt/ha i w a2 – 101 dt/ha), ale już nieco tylko mniejsza niż w roku 2016 (a1 – 76,7 dt/ha, a2 – 87,7 dt/ha).

Wiele odmian jęczmienia w tym roku uzyskało plon wysokości wzorca, lub bliski niemu.

Trzeba zaznaczyć, że wzorzec w 2018 r. stanowiły takie odmiany jak: Jakubus, KWS Kosmos, Titus; w roku 2017 i 2016: KWS Kosmos, SU Melania, Titus. A1 to poziom przeciętny agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenia azotowe, dolistne preparaty wielkoskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

Poniżej przedstawiamy odmiany o najwyższej wydajności na poziomie a1:
- Jakubus – 103 proc. wzorca,
- Kaylin – 101 proc. wzorca,
- Impala – 100 proc. wzorca,
- SU Jule – 100 proc. wzorca,
- Antonella – 100 proc. wzorca,
- Zenek – 100 proc. wzorca,
- Mirabella – 100 proc. wzorca,
- KWS Kosmos – 100 proc. wzorca,
- KWS Astaire – 100 proc. wzorca.

Poniżej przedstawiamy odmiany o najwyższej wydajności na poziom a2:
- Jakubus – 103 proc. wzorca,
- Kaylin – 102 proc. wzorca,
- SU Jule – 101 proc. wzorca,
- Antonella – 101 proc. wzorca,
- KWS Astaire – 101 proc. wzorca,
- Impala – 100 proc. wzorca,
- Mirabelelle – 100 proc. wzorca,
- Quadriga – 100 proc. wzorca,
- SU Melania – 100 proc. wzorca (odmiana skreślona KR),
- KWS Higgins – 100 proc. wzorca.