Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych udostępnił w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wyniki plonowania pszenżyta za rok 2020. 

Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na wzorzec (tabela poniżej). W tym roku stanowiły go średnie plony z 3 odmian pszenżyta: Belcanto, Meloman, Porto. Ostatecznie ustalony wzorzec zaplonował:

·        na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki): 83 dt/ha

·        na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki): 94,3 dt/ha

Pszenżyto w przeciętnej agrotechnice (a1)

Najlepiej plonującą odmianą na poziomie a1 okazała się odmiana Corado, dając 107 proc. wzorca. Warto jednak zwrócić uwagę, że wyniki plonowania tej odmiany pochodzą z 10 lokalizacji. Na uwagę załsługuje także odmiana Belcanto, która w 53 lokalizacjach średnio na poziomie a1 dała 106 proc. wzorca. Na trzeciej pozycji w tym roku uplasowała się SU Liborius dając 105 proc. wzorca.

Pszenżyto na poziomie a2

Przy powiększonych nakładach na ochronę, nawożenie czyli w wariancie a2, pszenżyto dało o ponad 1 tonę więcej ziarna (porównując plon wzorców). Najlepiej zaplonowała odmiana SU Liborius (109 proc. wzorca), która na poziomie a2 sypnęła 10,28 dt/ha. Warto jednak tu dodać, że  to średni wynik z aż 52 lokalizacji. Na kolejnych miejscach uplasowały się dwie odmiany Belcanto (105 proc.) oraz Temuco (105 proc.).

Tabela z wynikami

Poniżej za COBORU podajemy średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2020, na tle dwóch poprzednich lat. W poniższych tabelach odmiany uszeregowano według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018. Są to wstępne wyniki (analiza 88 proc. doświadczeń), po pełnej weryfikacji mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU