Wybór konkretnej odmiany zbóż jarych, ale też i kukurydzy nie jest prosty. Z pomocą przychodzą wyniki prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na których podstawie rekomendowano pozycje w poszczególnych województwach.

Jęczmień jary: Basic, Ella, KWS Atrika, KWS Olof, KWS Vermont, Soldo, Paustian.

Pszenica jara: Arabella (A), Goplana (A), Harenda (B), Nimfa (A), Rusałka (A), Tybalt (A).

Pszenżyto jare: Dublet, Mamut, Mazur, Sopot.

Owies: Bingo, Komfort, Kozak, Nawigator, Nagus

Kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę

Odmiany wczesne: Ambrosini.
Odmiany średnio wczesne: Agro Polis, Arturo, Cyrano, Farmezzo, Farmplus*, MAS 20S, SY Kardona.
Odmiana średnio późna: Dublino, Walterinio KWS.

Kukurydza z przeznaczeniem na ziarno

Odmiany wczesne: Agro Fides*, Kwintus, SY Werena, Farmplus*.
Odmiana średnio wczesne: Benedictio KWS*, ES Constellation, ES Zorion, Figaro*, SY Telias*, Farmifire*.
Odmiana średnio późna: DKC 3623.

*odmiana wstępnie rekomendowana

Źródło: COBORU