Od 3 lat sytuacja producentów kukurydzy na ziarno jest niedobra, a zdaniem ekspertów 2 ostatnie lata były wręcz tragiczne szczególnie w środkowej Polsce. W optymalnych warunkach koszty poniesione na hektar upraw to około 1500 zł, jeśli jednak wilgotność ziarna przekracza 32 proc., to trzeba się poważnie zastanowić nad suszeniem takiego surowca.

Zdaniem prof. Tadeusza Michalskiego z Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, lepiej jest wtedy zakisić mokre ziarno i skarmiać nim świnie, bydło i drób. Na razie nie wiadomo co będzie z przetwórstwem kukurydzy na alkohol etylowy, gorzelnie stoją, produkcja jest na granicy opłacalności.

Bardzo dobrze wygląda jedynie produkcja biomasy z kukurydzy zlokalizowana przy zachodniej granicy. Na ten produkt jest bardzo duży popyt. Biomasy używanej do biogazowni brakuje w całych Niemczech. Teraz polscy producenci mogą ten towar sprzedawać za granicę w każdej ilości, a nasi rolnicy mają zapewniony zbyt na swój surowiec.

1. Ceny suszonego ziarna kukurydzy

Zł/t

2005 r 380

2006 r 600-730

pocz. 2007r ponad 700

teraz 600-650

W porównaniu z 2005 r. w ubiegłym sezonie ceny suchego ziarna kukurydzy wzrosły prawie dwukrotnie. Na początku tego roku utrzymywał się ich wysoki poziom, ale teraz trudno znaleźć nabywcę za 650 zł.

2. Plony kukurydzy

q/ha

2005 56

2006 43

2007 60 (prognozy)


Bardzo wysokie ceny ziarna często nie były w stanie zrekompensować producentom kukurydzy strat poniesionych w 2006. Średnie krajowe plony były w ubiegłym roku wyjątkowo niskie. Teraz eksperci prognozują powrót do wielkości bliskiej 60 kwintali z hektara, ale o tym ostatecznie zadecyduje pogoda.

Źródło: Agrobiznes