Sytuacja na świecie

Światowa produkcja kukurydzy została skalkulowana na 766,72 mln. ton, tj. tylko 2,59 mln. ton mniej niż szacowano w grudniu, ale powyżej światowej produkcji z cyklu 2006/2007, która wyniosła 703,85 mln ton.

Światowa produkcja kukurydzy [mln. ton]

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Światowa produkcja kukurydzy [mln. ton]

 

Światowe spożycie szacuje się na 772,72 mln ton, wobec 720,22 mln ton z kampanii ubiegłorocznej, natomiast  rezerwy światowe szacuje się na 101,33 mln ton co oznacza spadek o prawie 8 mln. t w porównaniu do szacunków z grudnia ub. r. i 6 mln w relacji do cyklu ubiegłego.

Światowe spożycie kukurydzy [mln. ton]

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Światowe spożycie kukurydzy [mln. ton]

Światowe zapasy kukurydzy i pozostałych ziarn paszowych zostaną  historycznie zredukowane w zamknięciu roku rolniczego 2007/2008.

Mimo rekordowych cen kukurydzy, USDA kontynuuje projektowanie wzrostu spożycia amerykańskiego ziarna paszowego (kukurydzy, sorgo, jęczmienia, owsa i pszenicy) w cyklu 2007/2008 z liczbą 151,13 mln ton w porównaniu do 142,19 mln. t z cyklu ubiegłorocznego. Jest to wzrost prawie 8 mln ton w popycie wewnętrznym na ziarna paszowe. Brak opadów w Argentynie może zredukować zbiory w tym kraju południowo-amerykańskim, a tym samym ofertę eksportową. Sytuacja ta wpłynie jeszcze bardziej na sprzedaż z USA.
 
Produkcja w UE

Produkcja kukurydzy w UE w ostatniej kampanii wyniosła 43,88 mln ton i był to wynik niższy od kampanii ubiegłorocznej (48,84 mln. ton).

Produkcja kukurydzy w UE [mln. ton]

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Produkcja kukurydzy w UE [mln. ton]

Główni eksporterzy

Największymi eksporterami kukurydzy na świecie w kampanii 2006/2007, według danych USDA, były Stany Zjednoczone - 56 mln ton, na drugim miejscu uplasowała się Argentyna - 13,5 mln ton, trzecie miejsce w rankingu zajmuje Brazylia - 5,5 mln ton, Chiny wyeksportowały 3,5 mln, a Serbia i Macedonia 1,2 mln.

Światowi eksporterzy kukurydzy w kampanii 2006/2007

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Światowi eksporterzy kukurydzy w kampanii 2006/2007

 

Amerykańska produkcja kukurydzy

Powierzchnia zbioru kukurydzy, szacowana jest przez Ministerstwo Rolnictwo USA, wyniesie w tegorocznej kampanii 35 mln ha, w porównaniu do 28,57 mln ha zebranych w cyklu 2006/2007.

Szacuje się, że spożycie całości ziarna amerykańskiego wyniesie 329,09 mln ton - łącznie z wykorzystaniem na pasze, na etanol i eksport.

Utrzymujący się spadek dolara sprzyjał eksportowi amerykańskiemu, toteż szacowano ponad 62 mln ton na kampanię 2007/2008, zbiory przekroczyłyby więc o 8 mln prognozę z ub. r.

Zapasy skalkulowano na 36,53 mln ton, wobec 45,65 mln planowanych jeszcze przed miesiącem i w porównaniu do 33,12 mln ton z cyklu 2006/2007.

Przemysł przerabiające zboża na etanol w USA rozprzestrzenia się, ale margines wykorzystania może mieć związek ze wzrostem cen surowców, głównie kukurydzy. Wydajność produkcji etanolu wzrosła o 45 proc. w 2007 r. w porównaniu z ub. r.

Kukurydza na etanol

Wiele przedsiębiorstw zawiesiło plany o nowych destylarniach, mając na uwadze koszty budowy, wody i kukurydzy, której notowania na Giełdzie w Chicago sięgają 5 dolarów  za buszel (196,84 dolary za tonę).

Aktualnie istnieje w USA 139 destylarni etanolu, 62 zakłady są w budowie i 7 zakładów rozwija się. Zakończenie budowy zakładów i przesyłowni wytworzy całkowitą produkcje etanolu w USA na ok. 13,5 tys. mln galonów rocznie.

Zapasy amerykańskiej kukurydzy prognozowane na zamknięcie tegorocznej kampanii 2007/2008 niewiele przekroczą 33 mln ton. Operacje spekulantów stały się podstawą ruchu dla surowców i na rynku akcyjnym. Obawa recesji ekonomicznej w USA dopinguje inwestorów na rynku zboża do masowej likwidacji kontraktów na giełdzie w Chicago.

Perspektywy

Analitycy nie wykluczają, że rynek kukurydzy będzie rósł zarówno dzięki większemu na nią popytowi, jak i spekulacjom inwestorów.

Analitycy w Chicago szacują, że kontrakty terminowe na marzec 2008 r. wyniosą od 4,59 – 5,50 dolarów za buszel (148,42 – 171,25 dolarów za tonę).

Wszechstronne wykorzystanie kukurydzy sprawia ze zainteresowanie jej uprawą rośnie z roku na rok, a naukowcy poszukują kolejnych pomysłów na zwiększenie jej uprawy i plonowania. Naukowcy z Uniwersytetu w Shandong (Chiny) ogłosili, że identyfikacja enzymu kryjącego w sobie tolerancje na suszę otrzymano z kukurydzy transgenicznej.    Mowa jest o enzymie nazywanym PI-PLC i kluczem w drodze metabolicznej, który produkuje kwas fosforowy (nośnik) u roślin, zapewniający obronę w sytuacjach deficytu wody czy stresu prowokowanego wysokimi temperaturami. Otrzymana kukurydza OMG ma większą stabilizację membran komórkowych i mniejszą peroksydację w ich lipidach.
 
Otrzymanie kukurydzy o tolerancji na suszę, zdolnej do wysokiej wydajności przy małej ilości wody jest dziś sprawą priorytetową w badaniach naukowych, biotechnologii oraz w rożnych programach badań, finansowanych ze środków publicznych. Oczekuje się, że już niedługo uda się wyhodować kukurydzę, która będzie nie tylko wpływała na ochronę środowiska, ale będzie odporna na suszę, a jej wydajność z ha pozwoli zaspokoić coraz większy popyt na kukurydzę na pasze i biopaliwa.