Trwają zbiory kukurydzy ziarnowej i w skupach jest jej najwięcej. Co ciekawe firmy w cennikach podają kukurydzę mokrą, rzadko suchą o wilgotności 14 proc. Tej drugiej często nie kupują, skupiają się na tzw. mokrej, która „mokra” do końca nie jest. Średnia wilgotność kukurydzy wynosi obecnie 24-28 proc., ale zdarzają się też partie poniżej 20 proc., a nawet potwierdzone – rekordowe 15 proc.

Ziarno tzw. suche kosztuje średnio 700 zł/t netto i nieznacznie potaniało.

Warto dodać, że każdy punkt procentowy niższej wilgotności nasion (od tej bazowej 30 proc.) skutkuje dopłatą ok. 8 zł, podobnie sytuacja ma się za przekroczenie tego progu, czyli wyższą wilgotność, ale w tym wypadku tym razem potrącenia są wyższe i wynoszą 8-12 zł (takiego ziarna jest jednak mało).

Nie tylko kukurydza potaniała. Podobny los spotkał też rzepak. Jego cena w ciągu kilku dni obniżyła się nawet o 20 zł na tonie. Obecnie nasiona tego gatunku kosztują ok. 1550 zł/t netto.

W skupach podrożał za to jęczmień, którego jest mało na rynku. Tona ziarna konsumpcyjnego kosztuje czasem nawet tyle co pszenica, a więc 750 zł netto. Jęczmień paszowy również jest poszukiwany, średnia cena to 700 zł/t netto.

Pozostałe gatunki zbóż raczej nie zmieniły ceny.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 26 września 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 815,
- pszenica paszowa – 730,
- jęczmień paszowy – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- żyto konsumpcyjne – 720,
- pszenżyto – 700,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra - 520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto – 680,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1570,
- soja – 1380.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień paszowy – 750,
- żyto – 600,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza – 740.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa - 710.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 780-810,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- żyto konsumpcyjny – 650-700,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 700,
- owies – 500-550,
- kukurydza sucha – 700,
- kukurydza mokra - 500,
- rzepak – 1520,
- łubin – 880,
- bobik – 780,
- groch – 780.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600,
- kukurydza mokra – 500,
- rzepak 1500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 710,
- kukurydza mokra – 520.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 770-800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 670,
- kukurydza mokra – 510.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 800-840,
- pszenica paszowa – 750-780,
- żyto konsumpcyjne – 500-620,
- żyto paszowe – 500-520,
- pszenżyto – 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- jęczmień paszowy – 720,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1550.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 750,
- żyto paszowe – 640,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- pszenżyto – 680,
- kukurydza mokra – 500,
- owies – 580,
- rzepak – 1550.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 680,
- żyto paszowe – 620,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- jęczmień paszowy – 750,
- owies – 550,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra - 500.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 710,
- kukurydza sucha – 660,
- owies – 530,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- żyto paszowe – 620,
- kukurydza mokra – 500.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- żyto paszowe – 560,
- kukurydza mokra – 490.

Procam
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 720,
- jęczmień – 740,
- żyto paszowe – 680,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- kukurydza sucha – 700,
- kukurydza mokra – 470,
- bobik – 930,
- łubin – 950,
- rzepak - 1550.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto – 620-630,
- pszenżyto – 650,
- owies – 500,
- kukurydza sucha – 500,
- rzepak – 1550.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 810-820,
- pszenica paszowa - 770-800,
- pszenżyto - 720-755,
- żyto paszowe – 680-720,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 730,
- rzepak - 1540,
- kukurydza sucha - 715,
- owies paszowy - 570.