Jak wynika z ankiety telefonicznej przeprowadzonej przez nas w wybranych punktach skupu cena kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno o wilgotności 30 proc. poszła w górę i waha się ona obecnie od 500 do 510 zł/t. Podrożało też ziarno o wilgotności 14 proc. i kosztuje w skupie ok. 800 zł/t.

Pozostałe gatunki zbóż utrzymują przeważnie swoją pozycję cenową sprzed tygodnia. Jedynie w niektórych punktach widać zwyżki, które dotyczą ziarna pszenicy konsumpcyjnej, paszowej, a także pszenżyta i jęczmienia konsumpcyjnego.

Przedstawiamy ceny zbóż zebrane telefonicznie 16 października (zł/t bez VAT):

Polskie Młyny (woj. mazowieckie)
Pszenica konsumpcyjna - 920
Pszenica paszowa - 860
Żyto konsumpcyjne - 700
Jęczmień konsumpcyjny - 750
Kukurydza mokra 30 proc. - 510

Lubella S.A. (woj. lubelskie)
Pszenica konsumpcyjna - 930
Jęczmień konsumpcyjny - 700

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu(woj. zachodniopomorskie)
Pszenica konsumpcyjna - 950

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (woj. małopolskie)
Pszenica konsumpcyjna - 900

Młyn Martea, Młyny Komorowice (woj. śląskie)
Pszenica konsumpcyjna - 850

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA (woj. lubelskie)
Pszenica konsumpcyjna - 950
Żyto konsumpcyjne - 750

Osadkowski S.A. (woj. dolnośląskie)
Kukurydza mokra - 510
Kukurydza sucha - 800

Gold Pasz Janowiec (woj. kujawsko-pomorskie)
Pszenica paszowa - 910

ZPZM Kruszwica:
Pszenica konsumpcyjna - 900
Jęczmień - 670
Żyto - 670

Młyn-Pol (woj. opolskie)
Pszenica konsumpcyjna - 880
Pszenica paszowa - 800

Ziarn-Pol - Elewator Górki (woj. pomorskie)
Pszenica konsumpcyjna - 930-950
Pszenica paszowa - 870
Pszenżyto o wilgotności do 15 proc. - 800
Jęczmień konsumpcyjny o wilgotności do 15 proc. - 800
Jęczmień paszowy - 780
Kukurydza mokra - 510