Założenia siewu kukurydzy pod folią są dość skomplikowane. Specjalnym siewnikiem podczas siewu robi się w folii nakłucia, które pozwalają przez pierwsze 6 tygodni na wymianę gazową i regulację temperatury pod folią. Taka technologia siewu kukurydzy pozwala na przyspieszenie jej siewu nawet o trzy tygodnie. Folia chroni rośliny przed przymrozkami i zapewnia lepsze i bardziej wyrównane wchody. Rośliny rosnące w takich warunkach tworzą silny system korzeniowy, a co za tym idzie lepiej przyswajają składniki pokarmowe.

Folia jest całkowicie biodegradowalna. Rozkłada się dość szybko i zazwyczaj po 2 latach nie po niej śladu.
W tej technologii obserwuje się również mniejsze problemy z zachwaszczeniem. Polecana jest głównie dla przyspieszenia siewu odmian późniejszych o większej liczbie FAO. Największą wadą jest to że jest to droga technologia, a zwyżka uzyskanego plonu rzadko kiedy rekompensuje poniesione nakłady.