Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego opublikował wyniki dotyczące kukurydzy na kiszonkę. Badano głównie odmiany wpisane do Krajowego rejestru (KR) (stan na dzień 31 października 2016 r.) w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa (PDO). Część odmian pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń rozpoznawczych.

Poniżej przedstawiamy wyniki plonowania najlepiej ocenianych odmian kiszonkowych z podziałem na grupy wczesności:

Odmiany wczesne:

Wzorzec został ustalony na podstawie uzyskanej średniej z odmian z grupy wczesnej. W tej grupie wczesności plon ogólny suchej masy wzorca został określony na poziomie 208,3 dt/ha (wobec 177,3 dt/ha w 2015 r., 202,1 dt/ha w 2014r. oraz 203,8 dt/ha w 2013r.) Plon suchej masy kolb w 2016 r. natomiast wyniósł 113,2 dt/ha (wobec 90,5 dt/ha w 2015 r., 103,1 dt/ha w 2014r. oraz 109,2 dt/ha w 2013r.). Zawartość suchej masy w plonie ogólnym oceniono w tym sezonie na 34,1 proc. (wobec 37,3 dt/ha w 2015 r., 34,1 dt/ha w 2014r. oraz 34,3 dt/ha w 2013r.). Z kolei Zawartość suchej masy w kolbach - 52,1 proc. (wobec 52,8 dt/ha w 2015 r., 51,6 dt/ha w 2014r. oraz 53,0 dt/ha w 2013r.).

W tej grupie wczesności najlepiej plonowały:

Carolinio KWS- plon ogólny suchej masy- 102 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 102 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 99 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 101 proc. wzorca.
Babexx- plon ogólny suchej masy- 101 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 98 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 101 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 98 proc. wzorca.
Ambrosini - plon ogólny suchej masy- 99 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 102 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 100 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 100 proc. wzorca.

Odmiany średniowczesne:

Wzorzec został ustalony na podstawie uzyskanej średniej z odmian z grupy średniowczesnych. W tej grupie wczesności plon ogólny suchej masy wzorca został określony na poziomie 214,9 dt/ha (wobec 177,3 dt/ha w 2015 r., 208,4 dt/ha w 2014r. oraz 202,9 dt/ha w 2013r.) Plon suchej masy kolb w 2016 r. natomiast wyniósł 115,0 dt/ha (wobec 91,2 dt/ha w 2015 r., 107,7 dt/ha w 2014r. oraz 110,0 dt/ha w 2013r.). Zawartość suchej masy w plonie ogólnym oceniono w tym sezonie na 36,6 proc. (wobec 38,9 dt/ha w 2015 r., 34,9 dt/ha w 2014r. oraz 35,0 dt/ha w 2013r.). Z kolei Zawartość suchej masy w kolbach - 54,9 proc. (wobec 54,7 dt/ha w 2015 r., 53,8 dt/ha w 2014r. oraz 53,5 dt/ha w 2013r.).

W tej grupie wczesności najlepiej plonowały:

SY Kardona- plon ogólny suchej masy- 105 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 103 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 101 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 102 proc. wzorca.
Arturo - plon ogólny suchej masy- 103 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 105 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 102 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 99 proc. wzorca.
Farmplus - plon ogólny suchej masy- 103 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 106 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 101 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 98 proc. wzorca.
Volumixx - plon ogólny suchej masy- 103 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 101 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 102 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 100 proc. wzorca.

Odmiany średniopóźne:

Wzorzec został ustalony na podstawie uzyskanej średniej z odmian z grupy średniopóźnych. W tej grupie wczesności plon ogólny suchej masy wzorca został określony na poziomie 223,3 dt/ha (wobec 179,5 dt/ha w 2015 r., 214,4 dt/ha w 2014r. oraz 209,6 dt/ha w 2013r.) Plon suchej masy kolb w 2016 r. natomiast wyniósł 119,0 dt/ha (wobec 93,0 dt/ha w 2015 r., 110,9 dt/ha w 2014r. oraz 105,3 dt/ha w 2013r.). Zawartość suchej masy w plonie ogólnym oceniono w tym sezonie na 36,0 proc. (wobec 37,7 dt/ha w 2015 r., 34,4 dt/ha w 2014r. oraz 33,8 dt/ha w 2013r.). Z kolei zawartość suchej masy w kolbach - 54,3 proc. (wobec 54, 5dt/ha w 2015 r., 54,3 dt/ha w 2014r. oraz 52,9 dt/ha w 2013r.).

W tej grupie wczesności najlepiej plonowały:

Walterinio KWS- plon ogólny suchej masy- 105 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 108 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 102 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 101 proc. wzorca.
Dublino - plon ogólny suchej masy- 103 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 103 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 103 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 103 proc. wzorca.
Talentro - plon ogólny suchej masy- 103 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 100 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 97 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 99 proc. wzorca.
SM Popis - plon ogólny suchej masy- 102 proc. wzorca, plon suchej masy kolb 100 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 102 proc. wzorca. Zawartość suchej masy w kolbach 101 proc. wzorca.