Zebraną kukurydzą jest odmiana Quentin (FAO 240), którą następnie zakiszono w silosie. Ze względu na kolejność skarmiania w odpowiednim momencie silos w gospodarstwie zostanie otwarty.

Wówczas urzędowy próbobiorca pobierze próbkę kiszonki, która trafi do laboratorium w Niemczech LKS Lichtenwalde. Po analizach laboratoryjnych uzyskany wynik wskaże zawartość MJ NEL w 1 kg SM kiszonki z kukurydzy.

Wynik ustanowi pierwszy oficjalny rekord w zawartości energii kiszonki z kukurydzy w Polsce i zostanie poświadczony certyfikatem przez Biuro Rekordów. Jakie będę jego wartości dowiemy się za ok. 5 miesięcy.