COBORU podało wstępne wyniki plonowania kukurydzy na ziarno za rok 2014 pochodzące z upraw z rejonów północnych. Wzorcem dla tych odmian była średnia z wszystkich odmian badanych w tym rejonie. Ustalony wzorzec przy 14 proc. plonował na poziomie 119,2 dt/ha a jego średnia wilgotność podczas zbioru wynosiła 30,1 proc.

Poniżej podajemy odmiany, które według tego zestawienia w warunkach północnych plonowały najwyżej:

1. ES Cirrius - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca,
2. Mosso - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 94 proc. wzorca,
3. Ricardinio - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 99 proc. wzorca,
4. Rivaldinio KWS - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 106 proc. wzorca,
5. Amadeo - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca,
6. Silvinio - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 103 proc. wzorca,
7. Millesim - plon - 100 proc. wzorca, wilgotność 105 proc. wzorca,