Wraz z przesuwaniem się uprawy kukurydzy na północ kraju skraca się okres jej wegetacji, a w związku z tym maleją plony ziarna, bo konieczna jest uprawa szybciej dojrzewających odmian, o mniejszej liczbie FAO. Poza tym zbierane ziarno zawiera dużo wody, a także wzrasta ryzyko, że pogoda podczas późnego zbioru będzie niekorzystna.

Folia w akcji

W Stradunach k. Ełku, w woj. warmińsko-mazurskim, przeprowadzono pierwsze w Polsce doświadczenie polowe, założone na powierzchni 1,5 hektara, z wysiewem kukurydzy pod folią. Wykorzystano w nim technologię irlandzkiej firmy Samco. Kukurydzę pod folią wysiano 26 kwietnia, nie udało się zrobić tego wcześniej, bo przez dwa tygodnie padał deszcz. W przyszłym roku planowany jest wcześniejszy termin siewu – na początku kwietnia.

Na hektar wysiano 100 tys. nasion czterech odmian kukurydzy firmy Pioneer: PR39D60 (FAO 200), PR39J26 (FAO 220), PR39K13 (FAO 220) i PR38F70 (FAO 270). Wybrane odmiany w ocenie przedstawicieli Samco odznaczają się bardzo dużym wigorem, który jest potrzebny, aby roślina przebiła się przez folię po mniej więcej  6 tygodniach od siewu.

Do siewu zastosowano doświadczalny dwurzędowy siewnik firmy Samco, który podczas jednego przejazdu wykonuje trzy czynności: siew, oprysk herbicydem doglebowym i położenie folii biodegradowalnej. Herbicydem opryskuje się glebę pod folią po siewie i w międzyrzędziach, gdzie jej nie ma. Do zwalczania chwastów w Stradunach zastosowano mieszaninę środków: Click 500 SC (1,5 l/ha)  + Guardian Max 840 EC (2,5 l/ha) w 250 l/hacieczy roboczej. Taka mieszanina zwiększa między innymi skuteczność zwalczania chwastnicy jednostronnej i pozwala zwalczać włośnicę zieloną. W wypadku gleb lżejszych i o mniejszej wilgotności może okazać się konieczne powtórzenie oprysku w międzyrzędziach nieokrytych folią. W Stradunach takiej potrzeby w tym roku nie było.

Podczas siewu robi się w folii nakłucia, które pozwalają przez pierwsze 6 tygodni na wymianę gazową i regulację temperatury pod folią. Folia jest biodegradowalna. Tempo jej rozkładu zależy od terminu siewu i rodzaju gleby. Gdy siew jest wcześniejszy, rozkład trwa dłużej. Szybciej rozkłada się na glebach ciemniejszych (lepsze nagrzewanie się) niż jaśniejszych. W pierwszym sezonie wegetacyjnym rozkłada się 90 proc. folii, a po dwóch latach nie ma po niej śladu. Rośliny po 6 tygodniach od siewu przebijają folię. Zbiór kukurydzy na ziarno w Stradunach planowany jest w drugiej połowie października.

Wyższe plony

Zdaniem przedstawicieli firmy Samco siew kukurydzy pod folią ma kilka zalet. Przede wszystkim pozwala na wcześniejszy o trzy tygodnie wysiew (od początku kwietnia). Folia chroni rośliny przed wiosennymi przymrozkami. Dzięki wyższej temperaturze pod folią uzyskuje się wczesne i wyrównane wschody kukurydzy.

Lepsze jest także wykorzystanie nawozów, gdyż rośliny mają silniej wykształcony system korzeniowy, a wyższa temperatura gleby powoduje lepszą przyswajalność fosforu. Przy temperaturze gleby 13 st.C dostępne jest 31 proc. fosforu z fosforanu amonu, a przy 18 st.C – 73 proc. Na przyswajalność fosforu wpływ ma także odczyn gleby. Gdy pH wynosi 5,0, przyswajalne jest 23 proc. fosforu, gdy 6,5 – 92 proc., 7,0 – 100 proc.,a gdy 8,0 – 61 proc. Następuje także zatrzymanie wilgoci w glebie, bo folia ogranicza parowanie. To zaś zwiększa skuteczność działania herbicydów doglebowych. Folia ułatwia też walkę z chwastami dzięki wyższej temperaturze, bo wtedy kiełkuje jednocześnie więcej nasion niż na polu nieprzykrytym.

Efektem końcowym stosowania folii jest wysoki plon suchej masy o dużej zawartości skrobi i dobrej strawności. Przy zbiorze na kiszonkę plon jest wyższy średnio o 5 ton z hektara w przeliczeniu na suchą masę, przy zbiorze na ziarno jest wyższy nawet o kilka ton, a ziarno ma mniejszą wilgotność.

Większe koszty

Siew kukurydzy pod folią ma w zasadzie tylko jedną wadę. To koszt folii, który wynosi 250–300 euro, czyli 843–1011 zł (1 euro = 3,37 zł) na hektar. Gdyby wzrost plonu ziarna kukurydzy po jej zastosowaniu wyniósł 2 t/ha, przy cenie ziarna 500 zł za tonę, oznaczałoby to, że rolnik praktycznie wychodzi na zero. Poza tym potrzebny jest specjalistyczny siewnik. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę mniejsze kłopoty ze zwalczaniem zachwaszczenia na plantacji. Aby zarobić na nowej technologii, trzeba uzyskać wyższy plon ziarna poprzez znaczne przyspieszenie siewu i dobór odmiany o większej liczbie FAO.

Źródło: "Farmer" 19/2008