• W tym roku Pola Klasy S Kukurydza Syngenta odbędą się w trzech lokalizacjach w kraju.
  • Jakie nowości pojawią się portfolio firmy  w roku 2022?
  • Na czym polega projekt MaxiMaize?

Pierwsze spotkanie z cyklu Pola Klasy S Kukurydza odbyło się 18 września w Czarnocinie (woj. łódzkie). Tu na lekkich i piaszczystych glebach IVb/V, dzięki sukcesywnych opadom kukurydza prezentowa się bardzo dobrze. Podczas spotkania podsumowano także okres wegetacji kukurydzy, jak również przygotowanie stanowiska pod poletka demonstracyjne.

Pola Klasy S Kukurydza, Syngenta, Czarnocin, woj. łódzkie Fot. A. Kobus
Pola Klasy S Kukurydza, Syngenta, Czarnocin, woj. łódzkie Fot. A. Kobus

Na polach w Czarnocinie glebę uprawiono płużnie (płytka orka na jesieni). Przed siewem doprawiono ją lekkim agregatem na 30 cm. Kukurydza została wysiana 28.04.2021, bardzo płytko na 3,5 cm, co było dobrą decyzją, gdyż choć wilgoć w glebie była, to z drugiej strony gleba była długo zbyt zima dla ciepłolubnej kukurydzy. Takie działanie ostatecznie pozwoliło lepiej wystartować roślinom w warunkach trudnej wiosny i wschody uzyskano tu równomierne. Jeśli chodzi o obsadę docelowo wynosiła ona 80 tys. roślin/ha – odmiany ziarnowe, oraz 86 tys. roślin odmiany kiszonkowe. Z nawozów podano wiosną: 50 m3/ha gnojowicy. Podczas siewu zaaplikowano fosforan amonu – 150 kg/ha oraz Physiostart 20 kg/ha. Pole odchwaszczano przedwschodowo preparatem Lumax 537,5 SE w dawce 4 l/ha.

MaxiMaize – mieszanka kukurydzy dla idealnej kiszonki

Na Polach Klasy S Kukurydza firma Syngenta zaprezentowała między innymi projekt pod nazwą MaxiMaize. To specjalnie wyselekcjonowana mieszanka trzech odmian kukurydzy (wszystkie o FAO 250-260), które według firmy mają gwarantować maksymalny plon, maksymalną jakość oraz maksymalną stabilność plonowania na kiszonkę. -Wszystkie odmiany pochodzą z grupy Powercell, czyli programu hodowli odmian o bardzo wysokiej zawartości energii oraz strawności – tłumaczyła podczas spotkania Małgorzata Srebro - Seeds Product Manager Corn.

W Czarnocinie rolnicy szczególnie pytali o odmiany, które nadają się do uprawy na nieco lżejszych i piaszczystych stanowiskach, których w warunkach woj. łódzkiego nie brakuje Fot. A. Kobus
W Czarnocinie rolnicy szczególnie pytali o odmiany, które nadają się do uprawy na nieco lżejszych i piaszczystych stanowiskach, których w warunkach woj. łódzkiego nie brakuje Fot. A. Kobus

Co nowego w portfolio odmian kukurydzy?

W Czarnocinie prezentacji kolekcji odmian kukurydzy dokonał na miejscu Karol Kozłowski Seeds Technical Manager Corn, Syngenta. Wspierali go przedstawiciele firmy, którzy przez pryzmat własnych doświadczeń oceniali poszczególne odmiany, ich kondycję oraz potencjał plonowania w rejonach ich działania. 

Karol Kozłowski Seeds Technical Manager Corn, Syngenta Fot. A. Kobus
Karol Kozłowski Seeds Technical Manager Corn, Syngenta Fot. A. Kobus

Wśród odmian kukurydzy na kiszonkę firma Syngenta szczególnie polecała do uprawy trzy odmiany: SY Amfora (FAO 260-270), SY Feronia (FAO 250) i SY Nomad (FAO 250). Wszystkie charakteryzują się bardzo wysoką zawartością skrobi, a także dobrymi wskaźnikami strawności.

Z odmian ziarnowych wyróżniono najwcześniejszą z zaprezentowanych odmian czyli SY Calo (FAO 220-230) następnie SY Marimba (FAO 250),która tworzy, duże beczułkowate kolby. Obie odmiany charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, a rośliny są odporne na wyleganie. Ponadto szybko oddają wodę z ziarnam dzięki mocnemu dry down. Na polach w Czarnocinie zaprezentowano także późniejszą odmianą jaką jest SY Torino FAO 270-280. Poleca się ją głownie do intensywnej i średnio intensywnej produkcji.

W ofercie są także odmiany o uniwersalnym typie użytkowania (zarówno na kiszonkę jak i na ziarno). Jest to między innymi: SY Invictus (FAO 230-240). Odmiana tworząca duże rośliny i potężną masę liści. Jak zaznaczali przedstawiciele firmy nadaje się na wszystkie typy gleb również do siewu na gleby wolniej nagrzewające się wiosną. Kolejną uniwersalną propozycją jest SY Fermin (FAO 230) z grupy odmian Powercell. Choć można ją użytkować dowolnie, to jej biomasa charakteryzująca się wysoką strawnością włókna oraz zawartość skrobi sprawiają, że bardzo dobrze sprawdza się na kiszonkę. Kolejną propozycją z uniwersalnej grupy była SY Collosseum - FAO 250, odmiana tworząca wysokie bogato ulistnione rośliny.

Nowe wyzwania, są więc nowe projekty

Syngenta w tym sezonie startuje także z ofertą AgriClime – programem umożliwiającym precyzyjne monitorowanie pogody. Jak poinformowano, w przypadku wystąpienia określonych niekorzystnych warunków możliwe jest uzyskanie rabatu i tym samym odzyskanie części kosztów poniesionych na materiał siewny. Kolejną nowością jest narzędzie Seed Selector, służące do tworzenia spersonalizowanych rekomendacji dotyczących nasion kukurydzy. Seed Selector pomaga dokonać wyboru właściwych odmian unikalnych dla każdego pola, a także skonstruować indywidualny plan siewu kukurydzy. Na podstawie rekomendacji opartych na ponad 220 000 pomiarów z 11 000 pól doświadczalnych narzędzie dokonuje dogłębnej analizy sytuacji na polach tak, aby wydobyć maksymalny potencjał z uprawianych odmian.

Pola Klasy S Kukurydza, odbędą się jeszcze 23. września w Winnej Górze w województwie wielkopolskim, oraz 14. października w Polwicy w województwie dolnośląskim.