Choroba powszechnie występuje w uprawach kukurydzy i stanowi jej największe zagrożenie, które bezpośrednio powoduje spadek jakości i wielkości plonu. Fuzarioza kolb i ziarna kukurydzy rozwija się na górnych częściach roślin. Widocznym objawem jest grzybnia pojawiająca się na liściach okrywowych oraz na ziarniakach, będących w fazie dojrzałości mlecznej, woskowej i pełnej.

Fuzarioza poraża rośliny we wszystkich fazach rozwojowych i wszystkie części roślin. W obecnej fazie rozwojowej najbardziej zagrożone są kolby. Ma to istotne znaczenie przy uprawie kukurydzy na ziarno.

Źródłem infekcji są ziarniaki, resztki pożniwne oraz gleba, w której zimują grzyby ją powodujące.

Objawy choroby można zauważyć po usunięciu zewnętrznych liści okrywających. Widoczna jest wówczas obfita grzybnia koloru białego, różowego lub czerwonego. Przerasta ona ziarna oraz miąższ osadki kolby, który w efekcie zaczyna gnić. Opanowane ziarniaki matowieją, zmieniają barwę na różowoczerwoną lub czerwonobrązową, pękają i rozpadają się. 

Zainfekowane rośliny są bardzo podatne na wyleganie, co może utrudniać lub nawet uniemożliwiać zbiór kombajnem.