• Grad, deszcze nawalne i huragan mogą uszkodzić kukurydzę.
  • Zjawiska te mogą pojawić się praktycznie od wschodów po zbiór tej uprawy.
  • W zależności od tego w jakiej fazie rozwojowej znajduje się kukurydza, można się spodziewać określonych szkód o mniejszym bądź większym znaczeniu gospodarczym.

W przypadku gradobicia najgroźniejsze bywa to występujące w fazie wiechowania kukurydzy. Roślina wówczas ma wytworzony cały garnitur liści, a więc nie ma możliwości regeneracji powstałych uszkodzeń poprzez wytworzenie nowych blaszek liściowych.

Gradziny kaleczą liście, rozrywają je. Jeśli grad złamie liść i przetnie nerw główny liścia, organ ten może później zamierać. Warto pamiętać, że gdy do czynienia mamy tylko z uszkodzeniami wzdłuż nerwów liściowych (podłużne pęknięcia), plantacja nie zareaguje wyraźną obniżką plonowania. W tym okresie może także dojść do całkowitego ścięcia wiechy.

Skrajnie silne gradobicie może nawet powodować ścięcia pędów i złomy a w późniejszych fazach powodować uszkodzenia ziarniaków oraz wzrost ryzyka pojawienia się fuzarioz w kolbie.

Na temat szkód w kukurydzy będącej w fazie wiechowania rozmawiamy ponownie z Dawidem Chwirotem, Ekspert Agro VH Polska.