Bardzo wcześnie w tym sezonie zaczęły się „żniwa kukurydziane”. Pierwsze plantacje kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno zbierano na Dolnym Śląsku już pod koniec sierpnia. Kukurydza jest bardzo sucha, bo miejscami osiąga wilgotność jedynie 20 proc. - przeważnie jednak waha się ona od 24 do 32 proc.

Generalnie kukurydza mokra w skupie powinna mieć 30 proc. wilgotności, a jej cena wynosi obecnie 480-520 zł/t netto. Za każdy punkt procentowy niższej wilgotności rolnik „dostaje” do ceny ok. 6 zł.

W cenniku figuruje już też kukurydza sucha (14 proc. wilgotności), ale taka na razie bardzo rzadko trafia do firm skupujących. Jej cena waha się od 650-750 zł/t netto.

Co ze zbożami? W ubiegłym tygodniu odnotowano spadki cen, zwłaszcza pszenicy. Ten tydzień przyniósł stabilizację, większość firm skupowych nie zmieniła w ciągu siedmiu dni swoich cenników.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 5 września 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 815,
- pszenica paszowa – 730,
- jęczmień paszowy – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- żyto konsumpcyjne – 720,
- pszenżyto – 700,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra - 520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 630,
- żyto – 680,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1600,
- soja – 1450.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień paszowy – 680,
- pszenżyto – 670.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa - 710.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 800-820,
- pszenica paszowa – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- żyto konsumpcyjny – 660-700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 700,
- owies – 500-550,
- kukurydza sucha – 700,
- kukurydza mokra - 500,
- rzepak – 1600,
- łubin – 860,
- bobik – 760,
- groch – 760.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 780-810,
- pszenica paszowa – 760,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 710.

Agrii Mag
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 650,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe - 614.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 750,
- żyto paszowe – 640,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- pszenżyto – 680,
- kukurydza mokra – 480,
- kukurydza sucha – 750,
- owies – 580,
- rzepak – 1580.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 680,
- żyto paszowe – 600,
- jęczmień paszowy – 720,
- owies – 580,
- rzepak - 1600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 800-810,
- pszenica paszowa – 780,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- żyto paszowe – 650,
- pszenżyto – 680,
- jęczmień paszowy – 740,
- owies – 540,
- kukurydza sucha – 710,
- kukurydza mokra – 480-500,
- rzepak – 1590.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 800-810,
- pszenica paszowa – 760,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 720,
- kukurydza sucha – 670,
- owies – 550,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 630,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1555-1565.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 650.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 720,
- żyto – 580,
- owies – 470,
- rzepak – 1560.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 800-820,
- pszenica paszowa - 780-800,
- pszenżyto - 710-750,
- żyto paszowe – 670-720,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 780,
- rzepak - 1570,
- kukurydza sucha - 720,
- owies paszowy - 570.

Procam
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień – 710,
- żyto paszowe – 650,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- kukurydza sucha – 710,
- kukurydza mokra – 500,
- bobik – 900,
- łubin – 920.
- rzepak – 1550.