W zestawieniu przygotowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych znajduje się 36 kreacji odmianowych z różnych grup wczesności – najwięcej jest z tej średnio wczesnej. Trzy odmiany pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych (CCA): Farmplus, Farmfire i DKC 3969.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2021 dla kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno według grup wczesności (źródło: COBORU).

1. Wczesne:
- woj. kujawsko-pomorskie: RGT Bernaxx*, SY Yakari, KWS Salamandra, Farmplus, Pumori*, Florino*;
- woj. łódzkie: RGT Bernaxx*, SY Yakari, MS 11K;
- woj. mazowieckie: KWS Salamandra, Farmplus, Agro Fides, KWS Krogulec, SM Pomerania;
- woj. podlaskie: RGT Bernaxx*, SY Yakari, KWS Salamandra, Pumori*, RGT Irenoxx, Amavit, SM Polonia*, SM Vistula*;
- woj. pomorskie: RGT Bernaxx*, KWS Salamandra, RGT Irenoxx, Selista*.

2. Średnio wczesne:
- woj. kujawsko-pomorskie: ES Inventive, Plantus, ES Runway*, Farmfire, LG31272*, SY Glorius, Kidemos, P8329;
- woj. łódzkie: ES Inventive, Plantus, Farmezzo, Casandro, Grigri CS*, Henley;
- woj. mazowieckie: ES Inventive, Plantus, Farmezzo, Casandro, Farmfire, Milosz;
- woj. podlaskie: ES Inventive, Plantus, Farmezzo, ES Runway*, Grigri CS*, LG31272*, SY Glorius, ES Jocker, ES Perspective, Kwarrado, KWS Iconico*.

3. Średnio późne:
- woj. kujawsko-pomorskie: ES Faraday, Hardware;
- woj. łódzkie: ES Faraday, ES Hattric*;
- woj. mazowieckie: ES Faraday, DKC 3969.

*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z 2020 roku