Podawaliśmy już wstępne wyniki plonowania Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych kukurydzy ziarnowej 2020.

Teraz przyszedł czas na doświadczenia rozpoznawcze, gdzie badane są odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce oceniane na tle odmian z Krajowego rejestru i niektórych z CCA badanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Do badań rozpoznawczych odmiany zostały zgłoszone przez zainteresowane podmioty. Materiał siewny tych odmian najczęściej znajduje się już w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych działających w naszym kraju. Zestawienie zostało opracowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Warto podkreślić, że plon wzorca to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w danej grupie wczesności w doświadczeniach PDO.

Odmiany wczesne

W wypadku odmian wczesnych plon wzorca wyniósł w 2020 r. 111,4 dt/ha, a średnia wilgotność podczas zbioru 30,6 proc.

Najwyżej plonowały następujące odmiany:
- KWS Salamandra – 109 proc. plonu wzorca,
- Pumori – 106 proc. plonu wzorca,
- RGT Bernaxx – 104 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany średnio wczesne

W tym wypadku plon wzorca był jeszcze wyższy, bo wyniósł 131,1 dt/ha, przy nieco niższej średniej wilgotności – 30,2 proc.

Najwyżej plonowały:
- Farmfire – 105 proc. plonu wzorca,
- Grigri CS – 104 proc. plonu wzorca,
- ES Perspective – 103 proc. plonu wzorca,
- LG31272 – 103 proc. plonu wzorca,
- Plantus – 103 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany średnio późne

Odmiany z tej grupy osiągnęły najwyższe średnie plony – 139,8 dt/ha, przy najwyższej wilgotności podczas zbiorów – 32,6 proc.

Najwyższe wydajności osiągnęły:
- ES Hattrick – 106 proc. plonu wzorca,
- Farmurphy – 103 proc. plonu wzorca,
- KWS Smaragd – 103 proc. plonu wzorca,
- Karpatis – 102 proc. plonu wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU