Mimo że w większości kraju przechodziły opady deszczu, niestety często w postaci nawalnych deszczy bądź gwałtownych burz, to są regiony, gdzie w ostatnich tygodniach praktycznie nic nie padało. Jest susza. Tam, gdzie mamy do czynienia z małą zwięzłością gleby i niskim poziomem wód gruntowych, rośliny są bardziej na nią narażone.

Taka sytuacja ma miejsce obecnie np. na Północnym Mazowszu, w rejonie, gdzie prowadzona jest produkcja mleczna, a więc uprawia się bardzo dużo kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Kukurydza mimo że była tam wysiewana później niż zwykle, nadrobiła zaległości, bo wyrosła na blisko 3 metry wysokości, ale teraz wykazuje znaczne niedobory. Owszem przeważnie są tam gleby lekkie, słabe stanowiska, poza tym często kukurydza uprawiana jest w monokulturze, ale brak wody jest coraz bardziej zauważalny.

Wysokie temperatury zarówno w dzień, ale też i w nocy i oczywiście brak opadów, doprowadziły do wystąpienia stresu wodnego. Najpierw objawia się to właśnie zwijaniem liści, bladością roślin, później kukurydza przybiera strzelisty wygląd, który przypomina wręcz bagnet.

Teraz jest właśnie czas, kiedy ta woda kukurydzy jest najbardziej potrzebna. Bo dla powodzenia upraw decydujący jest przebieg pogody i dostępność wody w fazie wiechowania oraz kwitnienia kukurydzy. I to nieważne, czy jest ona uprawiana na kiszonkę, czy na ziarno. Bowiem faza wrażliwości krytycznej kukurydzy na niedobór wody przypada na około dziesięć dni przed kwitnieniem i około trzy tygodnie po nim. Susza w tym czasie przyczynia się do problemów z dojrzewaniem kolb i ich zaziarnieniem. W wypadku tej przeznaczonej na kiszonkę wpływa na wzrost suchej masy, która może utrudnić zakiszanie.

Poza tym stanowi też zagrożenie dla żywotności pyłku i może się przyczynić do jego zamieralności. Tym samym może zakłócić proces zapylania, co jak wcześniej pisaliśmy wpływa na zaziarnienie kolby i problem ze „szczerbatowością”. Ponieważ kukurydza w reakcji obronnej na niedobory wody przestaje dostarczać składniki pokarmowe do ziarniaków, które znajdują się na szczycie kolby. A im dłużej narażona jest na stres to więcej ziarniaków przestaje się rozwijać, co w efekcie wpływa na ich zasychanie.

Poniżej prezentujemy mapki wilgotności gleby na poszczególnych głębokościach: do 7 cm, 7-28 cm i 28-100 cm. Widać na nich, że zwłaszcza w tych głębszych warstwach, wody w glebie brakuje, w zależności od regionu kraju.

Źródło: IMGW PIB
Źródło: IMGW PIB

Źródło: IMGW PIB
Źródło: IMGW PIB

Źródło: IMGW PIB
Źródło: IMGW PIB

Jak prezentuje się Wasza kukurydza?