Kilkuset rolników przyjechało do Głębokiego koło Gniezna, aby uczestniczyć w imprezie „Kukurydziane dożynki” zorganizowanej przez firmę Procam w gospodarstwie państwa Kujawskich. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Kazimierz Adamczewski, oraz dr hab. Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

W części seminaryjnej spotkania, dr R. Kierzek omówił ochronę plantacji kukurydzy przed chwastami, analizując jej warianty w zależności od przebiegu pogody wiosną. Przedstawił także zasady stosowania najnowszych herbicydów: Arigo 51 WG, Stellar 210 SL i Wing P 462,5 EC, jak również sposoby doskonalenia skuteczności zabiegów nalistnych, poprzez korzystanie z mieszanin zbiornikowych.

Część polowa podzielona była na 3 części: odmianową, nawozową i siewną. Pokazano 24 odmiany będące aktualnie w ofercie handlowej firmy, bądź mogące się tam znaleźć w najbliższym roku. Wśród nowości uwagę zwracał ród SB 0850 (FAO 240), odznaczający się dużymi i do końca zaziarnionymi kolbami, oraz bardzo cienką osadką. Pokazano także wszystkie tegoroczne nowości, czyli ES Bombastik (FAO Z 220), Tapas (FAO Z 240), oraz GL Herona (FAO Z 260).

W typowym doświadczeniu agrotechnicznym zaprezentowano wpływ głębokości siewu – od 2 do 10 cm, na wschody, obsadę końcową i budowę morfologiczną roślin. Płytki siew (2 cm)okazał się najmniej korzystny dla kukurydzy. Natomiast najkorzystniejszy na głębokość 6 cm.

Ciekawa była także lustracja 9 doświadczeń w których obserwowano reakcję kukurydzy na formę chemiczną azotu podawanego przedsiewnie (wraz z siarką), efekt odżywiania mikroelementami drogą nalistną, oraz stosowania preparatów wykorzystywanych do rewitalizacji środowiska glebowego.