NK Cooler to trójliniowy mieszaniec przeznaczony do uprawy na suche ziarno o FAO 240. Jego mocne strony to: bardzo wysoki potencjał plonowania, wysoka zawartość skrobi szklistej, rośliny z efektem "stay green", z regularnie osadzoną kolbą o cienkiej osadce, znakomita wymłacalność ziarna i bardzo dobra zdrowotność roślin: tolerancja na głownię guzowatą i pyłkową, porażenie grzybami fuzaryjnymi oraz żółtą plamistość liści. Odmiana może być uprawiana na większości kompleksów glebowych.

Drugą nowością będzie w roku przyszłym NK Eagle o FAO 270. W ubiegłorocznych doświadczeniach rejestracyjnych COBORU dał on 122 proc. plonu nasion wzorca. Orzeł – bo tak należy tłumaczyć na język polski nazwę tej odmiany – jest więc odmianą bardzo plenną, a jednocześnie z bardzo dobrym wigorem wiosennego rozwoju, wysoką zawartością skrobi w ziarnie, dużą odpornością na wyleganie korzeniowe i łodygowe, oraz bardzo dobrą zdrowotnością roślin.

Źródło: farmer.pl

Sprawdź ceny kontraktów terminowych