Kukurydza uprawiana jest w gospodarstwie na glebach klasy I i II. Dla porównania 19 odmian kukurydzy o różnej wczesności (FAO 220-300) wysiano w bezpośrednim sąsiedztwie. Omawiane były

Spośród prezentowanych odmian najlepiej oceniano SY Talisman. To mieszaniec, który przy 14 proc. wilgotności dał plon 14,06 t/ha (zbierany przy 22,1 proc. wilgotności). SY Talisman jest w czołówce odmian Syngenty i jak wskazują specjaliści z firmy należy do najwyżej plonujących. Odmiana jest w trakcie badań COBORU, w doświadczeniach rozpoznawczych w 2016 r. plonowała na poziomie 111 proc. wzorca, w badaniach w 2017 r. na poziomie 107 proc. wzorca . Może być uprawiana w całym kraju.

Kolejną kiszonkową, na którą zwracano uwagę to odmiana SY Pandoras (FAO 240), wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w tym roku. To mieszaniec o ziarnie typu flint. Rośliny odporne są na wyleganie, cechują się wysoką zdrowotnością, mi. na grzyby rodzaju Fusarium. Odmiana polecana jest na dobre stanowiska glebowe.

Kiszonkowa SY Kardona (FAO 240) to także ceniona odmiana dwuliniowa, wpisana do KR w 2016 r. Charakteryzuje ją wczesne dojrzewanie kolb. Duży plon ogólny suchej masy, a plon suchej masy kolb i plon jednostek pokarmowych bardzo duży. Struktura plonu dość dobra. Wskaźnik koncentracji energii na poziomie wzorca, plon świeżej masy duży. W Budziszowie przy 14 proc. wilgotności dała plon 11,82 t/ha. Wysokość roślin średnia. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Średnia odporność na głownie kukurydzy. Strawność roślin – średnia.

Kukurydziane pola odwiedzili lokalni rolnicy. Gościła także grupa ok. 20 producentów rolnych reprezentujących ukraińskie gospodarstwa o powierzchni od 50 tys. do 400 tys. ha gruntów.

Zainteresowaniem cieszył się „cold test” - polega na stworzeniu dla ziarna kukurydzy tożsamych warunków co panujące na wiosnę w polu. W tym celu pobiera się glebę z pola, ze stanowiska na którym w ostatnim sezonie uprawiano kukurydzę. Następnie glebę nasącza wodą, wysiewa ziarno kukurydzy i poddaje działaniu różnej temperatury. Im wyższy wynik, tym większy wczesny wigor odmiany.