Informacji na temat odmian kukurydzy od Syngenty wysłuchali rolnicy, którzy zjawili się na polach firmy RolCar w Cykowie, powiecie grodzkim, woj. wielkopolskim. Tego sezonu, w tym rejonie, jak i wielu innych w kraju na niedostatek wody nie można narzekać. Raczej okresowo uwidacznia się nadmiar opadów, co daje się we znaki m.in. kukurydzy, której wilgotność ziarna przekracza 30 proc. W Cykowie do kwietnia do sierpnia spadło 408 mm deszczu.

Także w dniu imprezy padało i rolnicy oglądali kukurydzę w strugach deszczu. Mimo niesprzyjającej aury odwiedzający nie zawiedli. Wśród odmian kukurydzy ziarnowej prezentowano m.in. odmiany o ziarnie typu dent: SY Fenomen (FAO 250) o wysokiej odporności na stres wywołany niedoborem wody oraz kukurydzianą nowość kryjącą się pod symbolem SB2215. Ma ona plonować jeszcze lepiej niż SY Fenomen. Zebrana z innymi odmianami na potrzeby pokazu 2. października br. plonowała na poziomie 13,6 t/ha s.m. przy wilgotności 14 proc.

Nie zabrakło SY Campona (FAO 260) nowej odmiany kiszonkowej oraz z przeznaczeniem na biogaz, która w badaniach COBORU w 2016 r. uzyskała plon 22 t/ha suchej masy i 65-70 t/ha świeżej masy.

W gospodarstwie dominują gleby klasy IIIb i IVa, kukurydzę wysiano (po oborniku) 24 kwietnia br. Przedsiewnie wykorzystano nawóz Korn-Kali (250 kg/ha) oraz mocznik (200 k/ha). Z siewem podano fosforan amonu w ilości 160 kg/ha, w fazie 3 liścia kukurydzy zaaplikowano jeszcze 120 kg/ha mocznika. W sumie podano 176 kg N/ha. W trakcie wzrostu kukurydzy rośliny nawożono dolistnie w fazie 4 liścia nawozem YaraVita Kukurydza w ilości 5 l/ha oraz w fazie 8 liści YaraVita Bortrac w dawce 1l/ha.

W ochronie zastosowano rozwiązania Syngenty. Do walki z chwastami przedwschodowo preparat Lumax 537,5 SE w ilości 3,5 l/ha. W fazie 8 liści kukurydzy wykorzystano Karate Zeon 050 CS w dawce 0,2 l/ha przeciwko szkodnikom i 1 l/ha preparatu Quilt Xcel 263,8 SE przeciwko chorobom.