Fuzarioza kłosów bywa trudna w zwalczaniu, a o powodzeniu zastosowanej ochrony w dużej mierze zależy termin aplikacji fungicydu. W praktyce trudno jest go precyzyjnie określić. Jest on bowiem uzależniony od trzech czynników: obecności patogenów na plantacji oraz zarodników sprawców chorób w powietrzu, przebiegu pogody, jak również podatności uprawianej odmiany.

Wczesny termin

Do wczesnego zabiegu w czasie początku kłoszenia, gdy szczyt kłosa wyłania się z pochwy i ukazuje się pierwszy kłosek należy przystąpić gdy odmiana jest podatna, udział zbóż w płodozmianie jest wysoki (uwzględnić należy tu również kukurydzę jako przedplon) i panuje przez długi czas wysoka wilgotność. Na takich plantacjach i w takich okolicznościach taki zabieg powinien być wykonywany do momentu gdy wyłoni się 90 proc. kłosa. W lata wilgotne o silnej presji fuzarioz i przy wczesnych zabiegach, bywa że dla pełnej ochrony kłosa, taki zabieg należy powtórzyć w późniejszym terminie.

Optymalny

W przeciętne lata terminem wykonania zabiegu T3 „na kłos” to pełnia kłoszenia a dokładniej kwitnienia. Za idealny termin uważa się fazy: od początku kwitnienia BBCH 61 (widoczne pierwsze pylniki) do pełni kwitnienia BBCH 65 (wykształcone 50 proc. pylników).

Opóźniony zabieg

Koniec fazy kwitnienia (BBCH 69) gdy widoczne są już zaschnięte pylniki to zbyt późny termin na wykonanie skutecznego zabiegu. Jeżeli jednak wcześniej nie aplikowano fungicydu termin ten nie ustrzeże kłos przed samą infekcją ale może ograniczyć dalszy rozwój choroby. W przypadku późnych zabiegów,zwrócić należy uwagę na karencję preparatu, a ta w większości przypadków wynosi 35 dni. 

Uwaga!! Zabiegów ochrony roślin nie wykonujemy w czasie kwitnienia gatunków zbóż obcopylnych w tym przede wszystkim żyta i pośrednio  także pszenżyta.