W wielu etykietach rejestracyjnych środków ochrony roślin przeznaczonych dla zbóż zawarta jest adnotacja, że nie powinno się wykonywać żadnych zabiegów podczas kwitnienia żyta oraz pszenżyta. Należy się do tego dostosować, ponieważ wszelkie zabiegi wykonane w tym terminie powodują sklejanie pręcików, utrudniając tym samym proces zapylania. Skutkiem takiego zabiegu mogą być także deformacje kłosów lub przepusty w kłosach. Ma to zawsze bezpośredni wpływ na ilość zawiązanych ziarniaków, a więc i na plon.

Wszelkie aplikacje czy to środków ochrony roślin, czy też dokarmiania dolistnego należy ukończyć przed końcem kłoszenia a w przypadku silnego zagrożenia pszenżyta fuzariozą kłosów zabieg  najlepiej wykonać po zakończeniu kwitnienia. Warto też wiedzieć, że żyto oraz pszenżyto kwitnie przez okres około 10- 14 dni.

Dyskusyjny jest natomiast temat oprysków w czasie kwitnienia pszenicy. Jedni uważają, że należy ich unikać, inni są zdania, że w celu ochrony zbóż przed fuzariozą kłosów zabieg taki wręcz jest zalecany w połowie kwitnienia pszenicy. W tym bowiem okresie często dochodzi do infekcji kwiatów przez zarodniki grzybów z rodzaju Fusarium. W pszenicy, tak jak i w pozostałych zbożach, w okresie kwitnienia zabiegów dokarmiania dolistnego nie wykonujemy.