Łanocha pobrzęcz (Oxythyrea funesta) to chrząszcz z rodziny poświętnikowatych. W ostatnich latach, masowo pojawiał się głównie na wschodzie i południu Polski. W dużym nasileniu zanotowano go w województwie mazowieckim, powiecie makowskim, w uprawach żyta i pszenżyta. Jego ponadprzeciętną obecność stwierdzono także lokalnie w Wielkopolsce w roku 2019. W połowie maja chrząszcze atakowały młode kłosy i całkowicie wyjadały ich zawartość, prowadząc do bielenia i więdnięcia wierzchołków roślin. Szkody mogą dokonywać także larwy tego szkodnika, jednak zagadnienie to jak dotąd nie było przedmiotem obserwacji naukowców.

Doniesienia na temat tego szkodnika opracowane zostały przez zespół naukowców w składzie: dr hab. Marek Bunalski, dr Paweł Trzciński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), oraz dr Tomasz Klejdysz, dr Wojciech Kubasik (Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu) i  zostały opublikowane w najnowszym numerze czasopisma Progress In Plant Protection.