Przez wiele tygodni w punktach skupu zbóż ceny utrzymują się na podobnym poziomie. W niektórych punktach zbóż, wzrosły ceny rzepaku. Poniżej podajemy ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 25 maja 2016 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A. (Szymanów) 
- pszenica konsumpcyjna – 630, 
- pszenica paszowa – 580, 
- żyto konsumpcyjne – 500.

Lubella 
- pszenica konsumpcyjna – 580, 
- jęczmień konsumpcyjnych - 540 .

PZZ Stoisław 
- pszenica konsumpcyjna – 630, 
- pszenica paszowa – 590,

- pszenżyto- 530  

- żyto konsumpcyjne – 550,
- jęczmień paszowy – 540, 
- owies – 565,  
- rzepak – 1735.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A 
- pszenica konsumpcyjna – 600.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA 
- pszenica konsumpcyjna – 600-640, 
- żyto konsumpcyjne – 540.

Osadkowski S.A. 
- pszenica konsumpcyjna – 580, 
- pszenica paszowa – 560,

Gold Pasz Janowiec 
- pszenica paszowa – 630, 
- pszenżyto – 570, 
- jęczmień paszowy – 600.

ZPZM Kruszwica 
- pszenica konsumpcyjna – 590, 
- żyto konsumpcyjne – 500, 
- jęczmień  konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol 
- pszenica konsumpcyjna –560

- pszenica paszowa 540.

Ziarn-Pol Elewator Górki 
- pszenica konsumpcyjna – 625-640, 
- pszenica paszowa – 610,

- kukurydza sucha – 650,

- żyto konsumpcyjne – 575,

- żyto paszowe – 490,

- pszenżyto – 550,  

- owies – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- jęczmień paszowy – 565,

- kukurydza sucha - 650, 
- rzepak - 1740,

- łubin słodki – 900,

-  bobik –700 .

Elewator Sieradz 
- pszenica konsumpcyjna – 570, 
- pszenica paszowa – 510,
- kukurydza sucha – 580,
- żyto konsumpcyjne – 470,

- pszenżyto -  490,

- jęczmień paszowy – 470,

- rzepak – 1500,

Gołańcz Piast 
- pszenica konsumpcyjna – 640,

- kukurdydza sucha – 680,

- pszenżyto – 490, 

- rzepak- 1770.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki 
- pszenica konsumpcyjna – 610, 
- żyto konsumpcyjne – 500.