Eksport pszenicy zarówno miękkiej, durum i mąki w ekwiwalencie ziarna przekroczył 10 mln t. W sezonie Unia intensywnie wywozi jęczmień. W rozpatrywanym okresie wyeksportowano blisko 2,3 mln t ziarna tego gatunku. Jest to o 34 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu sezon wcześniej.

W tym sezonie wolumen unijnego importu zbóż jest bardzo zbliżony do zeszłego sezonu. Inna jest struktura zakupów. Zdecydowanie więcej Wspólnota sprowadza kukurydzy. Import tego gatunku przekroczył 2 mln t. Znacznie mniejszy jest natomiast import pszenicy.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl